U bent hier

De werkloosheidscijfers van juni 2013

Eind juni 2013 telde Vlaanderen 206.996 werkzoekenden. Dat is een stijging van 17.574 mensen of 9,3% ten opzichte van juni vorig jaar. De mannelijke werkloosheid groeide met 12,3% dubbel zo snel als de vrouwelijke (+6%).

53,7% van de werkzoekenden vandaag zijn mannen. In juni 2008 maakten mannen nog 46,7% van de totale werkzoekende bevolking uit. Het banenverlies in de conjunctuurgevoelige industrie van de afgelopen jaren laat daarmee duidelijk zijn sporen na. Mannen werken immers vaker in de conjunctuurgevoelige industrie, terwijl vrouwen meer vertegenwoordigd zijn in de grotere crisisbestendige tertiaire en quartaire sector.

De haperende conjunctuur blijft jonge mensen hinderen in het vinden van een (eerste) baan. De werkloosheid bij -25-jarigen stijgt met 12,1% op jaarbasis. Bij de 50-plussers blijft die stijging beperkt tot +3,5%. 

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 07 -  0474 69 56 08

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34