U bent hier

De werkloosheidscijfers van juni 2017

Eind juni telt Vlaanderen 201.031 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 13.689 of 6,4% minder dan vorig jaar.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 69,1% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,4%. Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (- 9,2%), de BIT-jongeren (- 9,3%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (- 4,7%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+14,4%) hoger af. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich melden als werkzoekende worden bij ‘Andere’ gerubriceerd.

De helft van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 17,6% tussen 1 à 2 jaar en 32,1% langer dan twee jaar.

De allochtone werkloosheid (-1,4%)  daalt. Deze kentering is hoopgevend na de status-quo van vorige maand en de jaar-op-jaar toename (+0,9%) eind april.

Er zijn meer werkzoekende 60-plussers (+10,5%), mede door de langere beschikbaarheid.

De werkloosheid in Limburg (-11,7%) daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen.

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49