U bent hier

De werkloosheidscijfers van maart 2013

Vlaanderen telt 211.701 werkzoekenden. Dat zijn er 15.723 of 8,0% meer dan vorig jaar.

54,6% van de werkzoekenden zijn mannen. Het groeiend aandeel mannen volgt uit de snellere stijging van de mannelijke werkloosheid (+11,7%) versus de vrouwelijke (+3,9%). Het banenverlies in de industrie en de kleinere conjunctuurgevoeligheid van de tertiaire en quartaire sectoren tekenen zich af in deze cijfers.

De vertragende economie drukt onvermijdelijk de intredekansen van jongeren en doet de jeugdwerkloosheid stijgen met 13,5%. De 50-plussers daarentegen noteren licht lager (-0,8 %). De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar.

De vrij ingeschreven werkzoekenden kennen de grootste jaar-op-jaar stijging (+15,3%). Deze groep omvat o.a. herintreders, werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon.

De provincie Limburg kende de grootste toename (+9,7%). In Vlaams-Brabant is de stijging (+6,4%) het laagst.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tinne Stukkens
Communicatiemedewerker van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 - 0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34