U bent hier

De werkloosheidscijfers van maart 2014

Vlaanderen telt eind maart 230.703 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit zijn er 19.002 of 9,0% meer dan vorig jaar. De NWWZ omvatten de werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden.

De groeiritmes van de vrij ingeschreven werkzoekenden (+13,7%) en van de restgroep ‘Andere’ (-1,2%) wijken af van het Vlaams gemiddelde.

De jeugdwerkloosheid (+0,7%) stabiliseert. Dat is h et resultaat van een forse daling bij de min-20-jarigen, o.a. bij de dee ltijds lerenden doordat deeltijds leren steeds meer een voltijds engagement wordt. Hoopgevend is de vertraging van het stijgingsritme bij de 20 t ot 25-jarigen tot +4,8%. Het aantal werkzoekenden 50-plussers klokt onvermin derd hoger af (+14,5%) af. Sinds januari 2013 is de leeftijdsgren s voor een maxi- vrijstelling opgetrokken tot 60 jaar. Daardoor stij gt het aantal NWWZ tussen 55 en 60 jaar op jaarbasis met 6.251 eenhede n of 25,4%.

Net als de voorbije maanden stijgt de vrouwelijke ( +9,6%) en de hoog- (+14,0%) en middengeschoolde (+13,1%) werkloosheid sneller dan gemiddeld. De tertiaire en quartaire sector met vee l vrouwelijke werknemers en veel hoog- en middengeschoolde banen werven zuinig aan. Budgettaire beperkingen en de doorbraak van E-c ommerce en –E- banking doen banen verdwijnen.
 

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77