U bent hier

De werkloosheidscijfers van maart 2017

Eind maart telt Vlaanderen 213.506 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 11.601 of 5,2% minder dan vorig jaar.

Opvallend is de verschillende evolutie naar categorie. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) dalen met 8,6%. De banengroei maar ook aanpassingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich hierbij af. Zo drukt de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering het aantal uitkeringstrekkers. Een effect in min gaat ook uit van de strengere toegang tot uitkeringen op basis van studies. Jongeren met een rechtopenende studie zonder diploma kunnen immers pas vanaf 21 jaar een inschakelingsuitkering krijgen. De langere beschikbaarheid heeft dan weer een opdrijvend effect op het aantal WZUA’s. De restgroep ‘Andere’ daarentegen groeit met 16,5%. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld.

De langere beschikbaarheid resulteert in meer werkzoekende 60-plussers (+976 of 9,6%). Toch is er een globale daling bij de 50-plussers. De afname bij de 50- tot 55-jarigen (-8,5%) en de 55- tot 60-jarigen (-8,3%) compenseren de toename bij de 60-plussers.

De werkloosheid daalt in alle provincies. De daling is het sterkst in Limburg (-8,6%).

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49