U bent hier

De werkloosheidscijfers van mei 2012

Vlaanderen telt eind mei 188.222 werkzoekenden, dat zijn er 5.808 of 3,2% meer dan vorig jaar. 6,38% van de beroepsbevolking is werkzoekend. Deze stijging geeft echter een vertekend beeld doordat de uitzendkrachten trager worden uitgeschreven sinds dit jaar. De berekening van het standcijfer van mei 2012 volgens de vroegere methode laat het aantal niet-werkende werkzoekenden zakken van 188.222 tot 182.880, dat is amper hoger (0,3%) dan het cijfer van mei 2011.

Voortaan worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de statistieken wanneer ze minstens tien dagen op 28 gewerkt hebben. Vroeger was dit al vanaf de eerste dag. Door die nieuwe berekening staan er nu 5.342 werkzoekenden extra in de statistieken. In de tabellen speelt dat effect het meest bij de jongeren in ‘Beroepsinschakelingstijd’ (BIT). Dat komt doordat jongeren oververtegenwoordigd zijn bij de uitzendkrachten.

De toename van de allochtone werkloosheid (+ 9,4%) versnelt doordat asielzoekers waarvan de asielprocedure loopt, het recht verkregen om na een wachttijd van 6 maanden te werken en zich in te schrijven als werkzoekende. Het allochtone aandeel in de Vlaamse werkloosheid komt uit op 26,7%.

Positief is dan weer dat de werkzoekende 50-plussers een daling (-2,3%) laten optekenen. De leeftijdsgrens voor het ‘Sluitend Maatpak’ schoof op tot 55 jaar. Opvallend is dan dat de leeftijdstranche 50 tot 55 een daling registreert op jaarbasis van 6,7%. Vanaf 1 juli 2012 wordt de activering uitgebreid tot de min 58-jarigen.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 07 - 0474 69 56 08

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.