U bent hier

De werkloosheidscijfers van november 2012

Vlaanderen telde eind november 207.221 werkzoekenden. Dat zijn er 20.797 of 11,2% meer dan vorig jaar. Deze stijging is voor een deel het gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Rekening houdend met de methodiek die vorig jaar toegepast werd, zakt het cijfer tot 199.866. Op dit moment is 7,01% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt dus maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect van de tragere uitschrijving manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

Toch blijft de ook de vertraging van de economie zich duidelijk aftekenen in de cijfers:

  • het jaarverschil stijgt van +6,1% in augustus, over +8% in september en +9,9% in oktober, naar +11,2% in november; 
  • het banenverlies in de industrie stuwt vooral de mannelijke werkloosheid omhoog (+16,7%). De tertiaire en quartaire sector waarin meer vrouwen werken biedt beter weerstand aan de crisis;
  • de jeugdwerkloosheid die enorm conjunctuurgevoelig is, noteert 19,8% hoger; de toename bij de leeftijdsgroep 25 tot 50 is beperkter (+13,5%). Het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) stijgt met 18,9%. De mindere conjunctuur is nefast voor jongeren die op zoek gaan naar een eerste baan.

Bij de werkzoekende 50-plussers is er evenwel een status quo (+0,1%). “We hebben de leeftijdsgrens voor de Sluitende Aanpak recent verhoogd naar 58 jaar,” zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Er zijn tegen de algemene stijgende trend in, minder werkzoekende 50 tot 55-jarigen (-1,5 %) en 55 tot 60-jarigen (-0,4%) dan vorig jaar. We zien dus dat onze aanpak voor de doelgroep zijn vruchten afwerpt.”

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tinne Stukkens
Communicatiemedewerker van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 - 0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34