U bent hier

De werkloosheidscijfers van november 2013

Vlaanderen telt eind november 225.436 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 18.215 of 8,8% meer dan vorig jaar.

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag - met 74,2% de grootste groep - stijgen op jaarbasis met 9,2%. Het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) groeit met 9,9%. De vrij ingeschrevenen werkzoekenden noteren 12,2 % hoger. De crisis en de proactieve aanpak van de tewerkstellingscellen tekenen zich af in deze evolutie. Deze groep omvat immers ook de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken. De restgroep ‘Andere’ (-0,5%) - dit zijn de werkzoekenden ten laste van het OCMW en de deeltijds lerenden zonder baan - noteert licht lager.

De crisis en het banenverlies in de industrie deed de voorbije jaren vooral de mannelijke werkloosheid opveren. Het genderverschil dat in november 2012 nog meer dan 10 procentpunten bedroeg, is volledig verdwenen: eind november 2013 stijgt de mannelijke werkloosheid op jaarbasis met 8,5%, de vrouwelijke met 9,1%.

Het aantal werkzoekende 50-plussers stijgt met 9,7%, vooral doordat sinds dit jaar de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling opgetrokken is van 58 tot 60 jaar. Werklozen met een maxi-vrijstelling moeten niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en zich dus ook niet inschrijven als werkzoekende. Als gevolg stijgt het aantal NWWZ tussen 55 en 60 jaar t.o.v. vorig jaar met 3.748 of 15%

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77