U bent hier

De werkloosheidscijfers van november 2017

Eind november telt Vlaanderen 202.543 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 14.195 of 6,5% minder dan vorig jaar. Het is daarmee de 28ste maand op rij dat de Vlaamse werkloosheid daalt.

De NWWZ omvatten de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de werkzoekenden tijdens hun beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden. Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (-7,6%), de BIT-jongeren (-12,7%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (-11%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+12%) hoger af. ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

De werkloosheid bij de jongeren (-10,1%) en bij de middenleeftijdsgroep (-7,6%) neemt sneller af dan bij de 50-plussers (-2%), reden is de langere beschikbaarheid van oudere werkzoekenden. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt daardoor op jaarbasis met 33,7%. De 50- tot 55-jarigen (-10,9%) en de 55- tot 60-jarigen (-8,3%) volgen wel de globale dalende trend.

51,3% van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 17% tussen 1 à 2 jaar en 31,7% langer dan twee jaar.
Door de langere beschikbaarheid en ook de activering zijn er meer werkzoekenden met een arbeidshandicap (+2,7%).

De werkloosheid daalt in alle provincies. De daling is, net zoals de voorbije maanden, het sterkst in Limburg (-12%).

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be
 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49