U bent hier

De werkloosheidscijfers van oktober 2012

Eind oktober telt Vlaanderen 210.506 werkzoekenden. Dat zijn er 18.938 of 9,9% meer dan vorig jaar. Deze stijging is voor een deel het gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Rekening houdend met de methodiek die vorig jaar toegepast werd, zakt het cijfer tot 204.322. Op dit moment is 7,11% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt dus maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect van de tragere uitschrijving manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

Toch tekent ook de vertraging van de economie zich duidelijk af in de cijfers:

  • het jaarverschil stijgt van +6,1% in augustus, over +8% in september naar +9,9% in oktober. Vooral de mannelijke werkloosheid (+14,6%)  neemt toe;

  • de conjunctuurgevoelige jeugdwerkloosheid noteert 18,6% hoger;

  • er zijn 18,3% meer jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT);
  • de vrij ingeschreven werkzoekenden (+22,5%) stijgen opnieuw sterk. De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de herintreders, de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. Zowel de vele herstructureringen als de snelle activering van ontslagen werknemers stuwt dat cijfer omhoog.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
Tel: 0474 69 56 08

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34