U bent hier

De werkloosheidscijfers van oktober 2013

Vlaanderen telt eind oktober 229.127 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 18.621 of 8,8% meer dan vorig jaar.

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag - met 73,2% de grootste groep - stijgen op jaarbasis met 9,4%. Het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) groeit met 8,3%. De vrij ingeschrevenen werkzoekenden noteren 12,5 % hoger. De crisis en de proactieve aanpak van de tewerkstellingscellen tekenen zich af in deze evolutie. Deze groep omvat immers ook de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken. De restgroep ‘Andere’ (-0,2%) noteert licht lager. Deze groep omvat onder meer de werkzoekenden ten laste van het OCMW en de deeltijds lerenden zonder baan.

Het gender-verschil qua stijgingsritme liep de laatste maanden snel terug. Eind oktober 2013 is het verschil uitgevlakt (+8,9% versus +8,8%).

Het tijdstip van de conjuncturele omslag en het cohorte-effect doet de werkloosheid tussen 1 tot 2 jaar (+16,7%) opveren.

De laaggeschoolde werkloosheid (+3,4%) stijgt het traagst. Dat volgt uit de wisseling van de generaties - oudere leeftijdsgroepen die de arbeidsmarkt verlaten hadden minder studiekansen dan de generaties die hun volgden - en niet uit de verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77