U bent hier

De werkloosheidscijfers van september 2012

Eind september telt Vlaanderen 216.222 werkzoekenden. Dat zijn er 16.082 of 8% meer dan vorig jaar. Deze stijging is voor een deel het gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Rekening houdend met de methodiek die vorig jaar toegepast werd, zakt het standcijfer tot 208.650. Op dit moment is 7,28% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt dus maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect van de tragere uitschrijving manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

Toch tekent ook de vertraging van de economie zich duidelijk af in de cijfers:

  • het jaarverschil stijgt van +3,8% in juni, over +6,1% in augustus naar +8% in september. Het jaarverschil van juli (+1,4%) was om administratieve redenen lager;
  • de conjunctuurgevoelige jeugdwerkloosheid noteert 15,6% hoger;
  • er zijn 16,2% meer jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT);
  • de vrij ingeschreven werkzoekenden (+23%) klimmen fors hoger. De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de herintreders, de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. Onder andere de snelle activering van ontslagen werknemers stuwt het cijfer omhoog.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tine Stukkens
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 -  0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.