U bent hier

De werkloosheidscijfers van september 2013

Vlaanderen telt eind september 236.675 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 20.453 of 9,5% meer dan vorig jaar.

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag vormen met 71,6% de grootste groep binnen de NWWZ. Zij noteren 10,5% hoger op jaarbasis. De toename bij de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) is met 5,8% gematigder. De vrij ingeschrevenen werkzoekenden (+12,6 %) groeien het snelst. Deze groep omvat de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken. Zowel de vele herstructureringen door de crisis als de snelle interventie van de tewerkstellingscellen tekenen zich af in deze evolutie. De restgroep ‘Andere’ (+1,2%) noteert slechts licht hoger. Deze groep omvat onder meer de werkzoekenden ten laste van het OCMW en de deeltijds lerenden zonder baan.

Zoals de voorbije maanden stijgt de mannelijke werkloosheid (+10,4%) sneller dan de vrouwelijke (+ 8,5%). Het aandeel van de mannen loopt ondertussen op tot 53%. Het banenverlies in de industrie treft vooral de mannen terwijl vooral de vrouwen profiteren van de groei van de dienstensector en het succes van de dienstencheques.

Het cohorte-effect en het tijdstip van de conjuncturele omslag tekent zich af in de toename van de werkzoekenden die 1 tot 2 jaar werkzoekend (+15,6%) zijn. 

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77