U bent hier

De werkloosheidscijfers van september 2018

Eind september telt Vlaanderen 199.287 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 18.023 of 8,3% minder dan vorig jaar. De Vlaamse werkloosheid daalt sinds augustus 2015.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 64,3% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 9,4% en de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,9%. Deze drie groepen dalen met respectievelijk 10,5%, 10,1% en 4,7%. De groep ‘Andere’ noteert daarentegen hoger (+2,1%). ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

De werkloosheid daalt het traagst bij de 50-plussers (-4,1%) als gevolg van de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het opdrijvend effect van de langere beschikbaarheid concentreert zich bij de 60-plussers (+27%). De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen noteren daarentegen lager (-13,3%  en -12,8%).

Vlaanderen telt 55.135 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 27,7% van de geregistreerde arbeidsreserve.

De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 7,6%, de autochtone met 8,6%. Allochtone werkzoekenden worden door VDAB statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen.

De Vlaamse werkloosheidsgraad komt uit op 6,48%. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,46%, de vrouwelijke 6,51%.

Links:
·  Werkloosheidsberichten: vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Nina Van den Driessche

Woordvoerder VDAB a.i.

T 02 506 12 34  
M 0471 79 11 33 


nina.vandendriessche@vdab.be