U bent hier

De werkzoekendencijfers van augustus 2020

Eind augustus 2020 telde Vlaanderen 213.294 niet-werkende werkzoekenden. Dit is een stijging met 8,6% tegenover één jaar eerder. De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid (zie daarvoor cijfers van RVA). 

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 66,3% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 8,2%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,0% en de groep 'Andere' voor 12,5%. 'Andere' omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij 'Andere' geteld. 

De WZUA's kennen de sterkste stijging op jaarbasis (+12,5%), de toename bij de groep 'andere' bedraagt 7,3% en de BIT-jongeren nemen toe met 2,6%. Voor de vrij ingeschreven werkzoekenden noteren we op jaarbasis een daling met 4,0%. Ten opzichte van vorige maand zijn alle groepen licht gestegen, de grootste toename was deze bij de BIT-jongeren (+4,1%). 

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In West-Vlaanderen (+10,6%) en Vlaams-Brabant (+9,4%) is de stijging sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In de andere provincies schommelt de toename tussen 7,7% en 8,5%. 

De werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt einde augustus 6,8%. 

Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de webtoepassing Arvastat.

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Gsm: 0499 41 81 35