U bent hier

Ford en toeleveranciers

VDAB lanceert werkpuntlimburg en versnelt voorbereidingen oprichting tewerkstellingscellen.

Vandaag werd in Hasselt een gloednieuwe deelwebsite "werkpuntlimburg" voorgesteld aan de directie en personeelsafdelingen en werknemersafgevaardigden van Ford en toeleveranciers. Hiermee wil de VDAB de getroffen werknemers bijstaan om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden. Er is op één plek nuttige informatie verzameld rond tewerkstellingscellen, begeleiding, jobs zoeken en bedrijven kunnen er direct jobs aanmelden. Zo ontstaat er een actief ’Werkpunt Limburg’.  Verder zullen In de komende weken de  voorbereidingen voor de oprichting van de tewerkstellingscellen versnellen. Tot slot kondigde de VDAB ook de inzet van een centraal accountmanager aan, die de signalen van bedrijven rond jobs snel kan capteren en actie ondernemen.

Niet bij de pakken blijven zitten

De aankondiging door Ford Genk op 24 oktober van vorig jaar, met de intentie om de fabriek in Genk tegen eind 2014 te sluiten, had een grote impact op de werknemer en hun familie en de solidariteit en het meeleven was groot, maar de VDAB kon dit niet altijd openlijk tonen. “In de afgelopen periode van sociale onderhandelingen moest  de VDAB  zich terughoudend opstellen  ten aanzien van de media , want onze dienst Sociaal Interventieadvies (SIA) staat immers ter beschikking bij de sociale onderhandelingen,” aldus Hilde Baerten, Provinciaal VDAB directeur Arbeidsmarktbeheer.
Maar ondertussen werd een dag na de aankondiging van de intentie tot sluiting bij de VDAB wel al een (intern) kernteam Ford opgericht, dat dadelijk aan de slag ging. “Met een gemengd team van medewerkers uit Limburg en het hoofdbestuur gingen we snel aan de slag: tewerkstellingscijfers verzameld bij de bedrijven, een draaiboek met scenariovoor de oprichting van tewerkstellingscellen, een werkbezoek bij de collega’s in Antwerpen, die  een zware herstructurering van GM achter de rug hebben. En tot slot kregen alle consulenten in de werkwinkels en opleidingscentra een stoomcursus over herstructureringen bij bedrijven,” vervolgt Hilde Baerten.

Voorbereiding oprichting tewerkstellingscellen

Bij collectieve ontslagen richt de werkgever samen met de VDAB en alle andere betrokken partijen (werknemersorganisaties,...)  een tewerkstellingscel op. Dominick Mols, teamleider VDAB Sociaal Interventiedienst Limburg: “In deze tewerkstellingscel staan al deze organisaties klaar om de getroffen werknemers te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe job. Zij spreken af wie welke acties zal ondernemen: inschrijving als werkzoekende bij  de VDAB, outplacementbegeleiding, informatie over opleidingen, selecties voor vacatures, enz... Het is de bedoeling om de mensen maximaal te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode in de hoop dat dit binnen een zo kort mogelijke periode leidt tot een nieuwe, duurzame tewerkstelling”. Als in de komende weken de sociale onderhandelingen volledig zijn afgerond, kunnen de voorbereidingen voor de oprichting van de tewerkstellingscellen versnellen. Hierbij zullen ook de lokale besturen betrokken worden.

Lancering deelwebsite

Nieuw is de ontwikkeling van een handige website met nuttige informatie over de aanpak van de tewerkstellingscellen voor elk getroffen bedrijf, met een schat aan informatie voor werknemers die een nieuwe job zoeken, en voor bedrijven die op zoek zijn naar gemotiveerde werknemers. Michaël De Blauwe, VDAB projectleider innovation Lab ICT: “Het was een uitdaging om op korte termijn samen met de collega’s van de werkvloer (de SIA’s, de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, ...) een nuttige tool te ontwikkelen, die de werknemers en werkgevers toelaat direct actie te ondernemen. We hebben de website laten testen door een testpanel van werknemers en werkgevers en dat leverde heel wat tips op om de site nog te verbeteren. We zijn blij dat we het gehaald hebben.” De VDAB wil zo werknemers, bedrijven en werknemersorganisaties bijstaan en ondersteunen om de gevolgen van een herstructurering te milderen door klaar te staan met goede raad om snel terug hun loopbaan in handen te nemen. 

Centraal accountmanager

Heel wat bedrijven hebben al interesse getoond om ex-werknemers van Ford in dienst te nemen. De bouw, de KMO’s, de zorginstellingen, de overheid (leger, politie, justitie) hebben aangeboden om de vacatures open te stellen voor kandidaten van Ford en toeleveranciers. Om deze signalen te capteren heeft de VDAB een specifieke accountmanager aangesteld.

“Dat klopt, omdat we inbreng van bedrijven in de hertewerkstelling cruciaal is en er ook heel wat vervangingsvacatures in de pijplijn zitten als gevolg van pensioneringen, maar er zijn ook nog heel wat knelpuntvacatures, die niet ingevuld geraken. Daarom willen we een ervaren accountmanager, Ria Gijbels inzetten die de signalen van bedrijven en werkgeversorganisaties kan capteren en snel acties kan ondernemen. Hierbij zullen alle formules zoals werkplekleren met o.m. Individuele beroepsopleiding en instapstages ingezet worden”. 

Meer informatie: 

Luc Smeets
communicatieverantwoordelijke VDAB Limburg
luc.smeets@vdab.be