U bent hier

Ik wil gewoon werken!

Er zijn heel wat Vlamingen die in Nederland werken, en omgekeerd. Dit kan zonder problemen, maar het is op het moment dat je in een uitkeringsstelsel komt dat je de verschillen opmerkt. Op maandag 29 oktober ondertekenden het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat in Nederland bevoegd is voor het organiseren van de begeleiding naar werk en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt, een samenwerkingsovereenkomst. Via deze samenwerking worden afspraken gemaakt over de manier waarop mensen die als arbeidsongeschikt erkend zijn in Nederland, begeleid kunnen worden naar werk in Vlaanderen, en omgekeerd.

Vlaanderen en Nederland, de landsgrenzen zijn er, maar drempels naar de beide arbeidsmarkten zijn er nauwelijks. Daar heeft de taal natuurlijk zeer veel mee te maken. Nederlanders werken in Vlaanderen, Vlamingen werken in Nederland. Dat is altijd zo geweest, en dat zal alleen nog maar toenemen.

Nederlanders die in Vlaanderen werken worden soms ziek, Vlamingen die in Nederland werken ook. Pas als je in een uitkeringssituatie terecht komt merk je dat er wel degelijk verschillen zijn. Als je hulp wil om uit die uitkeringssituatie te geraken ook.

UWV, dat in Nederland bevoegd is voor het organiseren van de begeleiding naar werk van arbeidsongeschikt erkende personen en VDAB, de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt, zetten in juni 2016 de eerste stappen in de richting van de samenwerkingsovereenkomst die op maandag 29 oktober 2018 werd getekend.

Via de samenwerking worden afspraken gemaakt over de manier waarop mensen die arbeidsongeschikt erkend zijn in Nederland, maar in Vlaanderen wonen en willen werken, begeleid kunnen worden. En natuurlijk ook de omgekeerde beweging. De visie en uitgangspunten zijn duidelijk:

Een goede communicatie tussen de verschillende partners is cruciaal voor een kwalitatieve begeleiding;

We vertrekken van een brede kijk op werk;

Alle dienstverlening van de beide partners staat ter beschikking van deze doelgroep en wordt op maat ingezet.

Cindy Dewaele, algemeen directeur VDAB en
Hans Romeijnders, landelijk manager bijzondere zaken UWV

Op dit moment gaat het om een paar tientallen mensen, vooral uit de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg. Maar de overtuiging dat door het bundelen van krachten ook hier nieuw talent aangeboord kan worden, is groot. Door deze samenwerking worden meer mensen begeleid in het land waar zij werken zodat ze ook daar weer aan de slag kunnen. Op die manier spelen UVW en VDAB in op de krappe arbeidsmarkt, waar de behoefte aan personeel groot is. 

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “VDAB begeleidt nu 5000 werkzoekenden die erkend arbeidsongeschikt zijn per jaar. Dat aantal willen we op korte termijn verdubbelen. Het is evident dat daar ook mensen tussen zitten die via het Nederlands stelsel verzekerd zijn. De samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat we een kwaliteitsvolle begeleiding kunnen aanbieden. Daarmee verbreden we de reeds sterk uitgebouwde samenwerking met UWV in het kader van de GrensInfoPunten, diverse EURES-projecten en de uitwisseling van beste praktijken inzake arbeidsmarktbeleid.”

Hans Romeijnders, landelijk manager bijzondere zaken UWV:“UWV werkt al jaren zeer prettig en intensief samen met VDAB. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking nog intensiever. Nederlandse uitkeringsgerechtigden die wonen in Vlaanderen willen vaak graag werken in Vlaanderen. Zij kunnen nu door professionals van VDAB worden bemiddeld. De samenwerking leidt tot effectievere en snellere re-integratie van de klant, waardoor de klant duurzaam aan het werk kan. In Europa is de samenwerking tussen België en Nederland om mensen te re-integreren op de arbeidsmarkt heel bijzonder. België en Nederland zijn hiermee één van de voorlopers in Europa en daar zijn we trots op.”