U bent hier

Instroom en begeleiding op maat blijven grote uitdaging voor socialprofitwerkgevers

Antwerpen, 6 februari 2017

Verso en VDAB slaan de handen in elkaar om een aanbod op maat van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de social profit aan te bieden. Gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy en Verso-directeur Ann Gaublomme ondertekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst in die zin. Concreet zullen VDAB en Verso de match tussen werkzoekende en vacature versterken en versnellen via collectieve instroomprojecten, uitwisseling van goede praktijken en het samen organiseren van bedrijfsbezoeken voor arbeidsbemiddelaars.

Vandaag is de social profit al een belangrijke partner van VDAB. Vorig jaar situeerde 17,5% van de VDAB-vacatures zich in de social profit. Door de stijgende zorgnoden en het feit dat veel socialprofitmedewerkers op korte termijn op pensioen gaan, zal dit aandeel nog stijgen de komende jaren. Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de social profit, is dan ook nauw betrokken bij het arbeidsmarktbeleid voor de social profit in de raad van bestuur van VDAB. Maar nu gaan beide organisaties dus ook op het terrein nauwer samenwerken.

Ann Gaublomme, directeur Verso: “Dankzij deze samenwerking krijgen werkgevers in onze sector maximale ondersteuning bij het invullen van vacatures. VDAB is de partner bij uitstek om werkzoekenden naar de social profit toe te leiden, Verso kent de specifieke noden van de social profit, of het nu gaat om de socioculturele sector, welzijn, gezondheid of de sector van aangepaste tewerkstelling. Verso begeleidt de tewerkstelling zelfs tot op organisatieniveau via het project HRwijs. Deze samenwerking is dan ook logisch: Verso verspreidt mee het uitgebreide aanbod van VDAB en omgekeerd benutten de VDAB-experten de kennis van onze medewerkers over de socialprofitsectoren. Dat kan bijvoorbeeld via gezamenlijke bedrijfsbezoeken.”

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: "Als arbeidsbemiddelaar is het de prioriteit van VDAB om in te spelen op de noden van de arbeidsmarkt. De social profit kampt met een tekort aan werkkrachten onder andere verpleegkundigen. Het opleidingsaanbod van VDAB is hierop afgestemd.  Ruim 10 000 opleidingstrajecten  werden er gerealiseerd door werkzoekenden voor een beroep binnen de social profit sector. 80% van de opgeleide werkzoekenden vonden werk na het succesvol beëindigen van hun opleiding. Dankzij dit samenwerkingsakkoord zullen we in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de behoeften van de sector."

Vzw Wingerdbloei ging op zoek naar divers talent

Verso en VDAB ondertekenen vandaag hun samenwerkingsovereenkomst bij vzw Wingerdbloei in Antwerpen. Het centrum heeft twintig jaar ervaring in de begeleiding van jongeren in moeilijke leefsituaties en startte onlangs een werking rond niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. In samenwerking met VDAB ging de vzw op zoek naar nieuwe begeleiders die voeling hebben met deze doelgroep. Wingerdbloei vond uiteindelijk zes mensen dankzij een traject op maat. 

Directeur Jan Bots: “We zoeken nog mensen die via een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) kunnen starten. BIO-stages bieden kansen voor starters of nieuwkomers en we voorzien dan ook een goede opleiding. VDAB is daarin een belangrijke partner. De arbeidsbemiddelaar nam de selectie van de kandidaten op en zorgde voor een goede match. We zijn heel tevreden over de samenwerking.”

 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49