U bent hier

Karel Van Eetvelt volgt Jef Roos op als voorzitter van VDAB

 

Sinds juli 2010 is Jef Roos voorzitter van VDAB. Zijn engagement voor VDAB ging veel verder dan het leiden van de Raad van Bestuur. Zo zat hij ook het Auditcomité en Stakeholdersforum voor. In die hoedanigheid was hij een belangrijke schakel om expertise en betrokkenheid van externen binnen de VDAB te waarderen. Waar mogelijk zette hij ook zijn netwerk ten dienste van VDAB waardoor er mooie samenwerkingen uit zijn voortgevloeid. Dat alles heeft VDAB alleen maar versterkt in haar rol als netwerkregisseur. Tevens besteedde Jef Roos als voorzitter van de Raad bijzondere aandacht aan het deugdelijk bestuur. Onder zijn impuls werd voorzien in structurele strategische reflectie, in een versterkte band met de voogdijoverheid, in benchmarking over de grenzen van sectoren en landsgrenzen heen. Hij zette ook in op een professionele evaluatie van de werking van de Raad.

Telkens begeesterde hij de dienst om “binnen een onvolmaakte context toch de perfectie na te streven”.

Wegens gezondheidsredenen heeft Jef Roos vroegtijdig zijn mandaat moeten neerleggen. We zullen zijn openheid van geest, zijn fijnzinnige humor en zijn levenswijsheid heel erg missen.

De Vlaamse regering heeft Karel Van Eetvelt aangesteld als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van VDAB. Karel Van Eetvelt is geen onbekende in de wereld van de arbeidsmarkt. Onder andere als gedelegeerd bestuurder van Unizo en als lid van het Dagelijks Bestuur van de SERV heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het Vlaams Sociaal overleg.  Dankzij zijn jarenlange deelname aan de Werkgroep Beleid van VDAB kent Karel Van Eetvelt de raad van bestuur ook van binnenuit. Vanaf juli 2018 verwelkomen we hem als nieuwe voorzitter van VDAB. We zijn verheugd dat hij ons zal versterken en kijken uit naar een fijne samenwerking.

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49