U bent hier

Line Maes nieuwe baas VDAB

Op donderdag 17 oktober is het voor de achtste keer Zuiddag. 12.000 Vlaamse en Brusselse jongeren tussen 15 en 19 jaar ruilen de schoolbanken in voor een job in bedrijf, organisatie of huishouden. Zo worden ook Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder) en verschillende andere VDAB’ers voor een dagje aan de kant geschoven. En… de jongeren steken hun loon van de dag niet in eigen zak, maar doneren het aan een jongerenproject in Peru.

“Ik heb enkele suggesties voor onze regering en bestuurders.”

Met deze zin verzekerde Daniël Arnar Verbeek uit het 4e jaar kunstonderwijs aan school De Wijnpers in Leuven zich van een dagje op de stoel van Fons Leroy. Line Maes (5e jaar economie-moderne talen aan het Heilig Hart College in Halle) besteedde in haar motivatiebrief dan weer speciaal aandacht aan het belang van gelukkige werknemers en de rol van de VDAB in de maatschappij. “De plaats die de VDAB inneemt binnen onze maatschappij vind ik heel belangrijk. De opleidingen die de VDAB verstrekt, bieden een kans om opnieuw te beginnen. En ik geloof dat iedereen recht heeft op een tweede kans.” In totaal zullen 60 leerlingen één dag de jobs van VDAB’ers komen uitproberen. Als gedelegeerd bestuurder of provinciaal directeur, maar bijvoorbeeld ook als keukenhulp,  onthaalbediende, bemiddelaar of teamleider.

Werkervaring

Meer dan 25% van de huidige Vlaamse werkzoekenden zijn jongeren (18-25 jaar). Een gebrek aan werkervaring is grootste reden die werkgevers aanhalen om hen niet aan te werven. De VDAB zet zich daarom sterk in voor alle vormen van werkplekleren: stages, individuele beroepsopleidingen (IBO).... Een arbeidsmarktproevertje als de Zuiddag sluit daar perfect bij aan. De Zuiddag biedt jongeren namelijk een mix van  werkervaring, een uitwisseling Noord en Zuid,  plezier  en solidariteit met als resultaat een unieke horizonverruimende belevenis voor alle betrokkenen. Daar helpt de VDAB graag aan mee.

Noord Zuid

Daarnaast biedt de Zuiddag jongeren een uitwisselingsmogelijkheid met generatiegenoten van de andere kant van de wereld.  Een unieke gelegenheid om een ruimer wereldbeeld te krijgen door van elkaar te leren en elkaar te steunen. De Belgische jongeren doen dat trouwens ook op een symbolische manier, door hun loon van de Zuiddag (40 euro) te doneren aan een project voor jonge koffieboeren in Peru. Een open geest is essentieel om in onze diverse maatschappij optimaal te functioneren, zowel privé als later professioneel.
 

Zuiddag op Dag van de Armoede

Door de  Zuiddag op 17 oktober te plannen wordt solidariteit ook breder getrokken. De ongelijke verdeling van rijkdom speelt immers niet enkel in het Zuiden, maar is ook in het Noorden nog steeds een probleem. Meer dan 1 op de 10 mensen in Vlaanderen leeft onder de armoedegrens. De VDAB heeft al haar bemiddelaars opgeleid om de armoedeproblematiek zo snel mogelijk te detecteren en op een gepaste manier bespreekbaar te maken. Speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen – de armoedeambassadeurs – ondersteunen waar nodig. De VDAB wil zo elke werkzoekende de kans op een duurzame job bieden.
 

Meer dan VDAB jobs openstellen

De VDAB wil graag meer doen voor de Zuiddag dan alleen jobs openstellen.  Zo stellen we onze locaties ter beschikking voor Zuiddag promodagen, kregen een aantal van onze afgeschreven laptops een nieuw leven bij Zuiddag en helpen we met educatief materiaal over solliciteren.

Meer info over de Zuiddag: www.zuiddag.be

Meer informatie: 

Marie Martens (coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 0470 19 15 44
Bartelijne van den Boogert (woordvoerder) 0499 54 16 77