U bent hier

Opinie: inclusie binnen, buiten en mét VDAB

Discriminatie raakt ons - als mens én als organisatie. In het licht van de huidige discussies in de politiek en in de samenleving, is het belangrijk te duiden hoe VDAB zich in deze problematiek opstelt.

Als arbeidsmarktregisseur streven we naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dit wil zeggen een arbeidsmarkt die talent en potentieel voorop stelt, die geen - bewuste of onbewuste - drempels bevat, en waar er absoluut geen plaats is voor discriminatie.We hebben het volste vertrouwen in onze medewerkers dat zij deze visie mee uitdragen.

Onze interne evaluaties bevestigen dit vertrouwen: bewuste discriminatie is bij VDAB, zowel ten aanzien van collega's als onze klanten, geen fenomeen.

Een inclusieve organisatie en arbeidsmarkt nastreven vraagt actieve inzet. VDAB werkt hier dagelijks aan. We kijken hierbij eerst en vooral in eigen boezem: we versterken de inclusiereflex bij alle medewerkers en in alle processen in de organisatie om te streven naar 100% inclusieve dienstverlening. We doen dit op een actieve en constructieve manier met structurele acties die helpen om onbewuste bias op te sporen, bespreekbaar te maken en aan te pakken: in onze processen en structuren, in projecten en programma's, in onze opleidingen en cultuur, in onze data en toepassingen. Zo zetten we actief in op ethical AI door bias in data weg te werken en omgekeerd gebruiken we slimme algoritmes om bias te detecteren in onze interacties. We organiseren ook trainingen over het herkennen en actief aanpakken van onbewuste vooroordelen.

VDAB neemt partners en werkgevers mee in dit verhaal. We informeren en sensibiliseren hen over de meerwaarde van inclusie voor de eigen business én voor de samenleving. We doen dit onder andere via de #zeroexclusion-beweging. Hierbij willen we vooral het taboe rond onbewuste vooroordelen doorbreken: als mensen zijn we allen onbewust bevooroordeeld - 'If you have a brain, you are biased' (NeuroLeadership Institute). Dit erkennen en leren herkennen is een basisvoorwaarde om dit soort bias weg te werken en om stappen te zetten naar een écht inclusieve arbeidsmarkt.

In de eerste plaats willen we actief sensibiliseren, het gesprek aangaan en het probleem benoemen wanneer we vooroordelen vaststellen. We volgen goed op dat de vacatures die wij ontvangen geen discriminerende elementen bevatten, en spreken werkgevers daar op aan wanneer we dit toch vaststellen. We vragen elke werkgever die vacatures wil posten onze kwaliteitsrichtlijnen na te leven, met heldere regels én tips over genderneutrale functienamen of het vermelden van discriminerende elementen. Werkzoekenden die botsen op een discriminerende vacature kunnen dit ook laagdrempelig signaleren via een meldknop.

We werken niet enkel reactief maar zetten minstens even hard in op preventie door sensibilisering rond (onbewuste) vooroordelen en bias. 

Inclusie is een werkwoord en VDAB werkt hier dagelijks aan, samen met al zijn medewerkers. Ik wil hen dan ook bedanken om deze visie vandaag en morgen mee uit te dragen.  

Samen gaan we voor #ZeroExclusion! Laat ons jouw tips & tricks weten via zeroexclusion@vdab.be of surf naar www.vdab.be/zeroexclusion om inspiratie op te doen.

Wim Adriaens

Meer informatie: 

Joke Van Bommel
woordvoerder VDAB
Gsm: 0499 41 81 35