U bent hier

Optimalisatie voor meer persoonlijke begeleiding en meer sectorale werking voor het invullen van vacatures

VDAB en lokale besturen bereiken akkoord over plan van aanpak. 

Veel -vaak administratieve- diensten waarvoor je naar een werkwinkel gaat, krijg je ook online of gratis per telefoon (0800 30 700). Door mensen hiervoor meer naar deze kanalen door te verwijzen en de capaciteit van deze diensten op te drijven, maken we tijd vrij voor meer persoonlijke, intensieve dienstverlening aan (kwetsbare) werkzoekenden. Heel wat diensten vragen nu al geen verplaatsing en vind je dus dichterbij dan je denkt. Tegelijk creëert dit ook meer ruimte voor de sectorale werking zodat we met meer kennis van zake vacatures kunnen invullen. Zo kunnen werkgevers lokaal blijven rekenen op onze huidige gepersonaliseerde aanpak bij vacatures en andere VDAB-dienstverlening.

Grotere, meer flexibele werkwinkels…

Tegelijk voert de VDAB een vestigingsoptimalisatie uit. Doordat we een aantal diensten op afstand kunnen aanbieden, hebben we een minder groot kantorennetwerk nodig. Het gaat hierbij om het samenvoegen van diensten: we bieden evenveel aan, maar wel meer geconcentreerd op plaatsen met een hoger bezoekerspotentieel. Concreet gaat de VDAB verder met 72 werkwinkels die voltijds diensten aanbieden en nog eens 32 locaties waar we deeltijds werken.

… én mobiele dienstverlening

Toch kan het zijn dat er buiten deze locaties nog nood is aan plaatselijke dienstverlening. Om klantgericht te werken en een oplossing te bieden bij deze verplaatsingsmoeilijkheden, bieden we voortaan ook ad hoc ‘mobiele dienstverlening’ aan. Hierbij gaat het om een brede waaier aan diensten die bijvoorbeeld op een partnerlocatie zoals een sociaal huis, een dienstencentrum of bibliotheek wordt georganiseerd, in functie van lokale noden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een collectieve inschrijving van scholieren in een school of een tijdelijke dienst in een bedrijf bij een collectief ontslag.

Overleg met lokale besturen: een gedeelde bezorgdheid

We delen de bezorgdheden van de middenveldorganisaties en van lokale besturen omtrent een goed lokaal aanbod, bereikbaarheid en geografische spreiding, in het bijzonder voor mensen die onze diensten het hardst nodig hebben. Aan de uiteindelijke beslissing omtrent het optimalisatieplan, ging dan ook een goede discussie en uitgebreid overleg vooraf zowel met middenveldorganisaties als betrokken lokale besturen. De VVSG heeft daarbij als vertegenwoordiger van de lokale besturen onderhandelingen gevoerd, wat tot een evenwichtig en gedragen uitkomst heeft geleid. Zo is ook het aantal locaties waar deeltijds diensten aangeboden blijven, op hun vraag uitgebreid

“De VVSG hecht veel belang aan nabije dienstverlening. We moeten namelijk rekening houden met de digitale kloof en moeilijk bereikbare doelgroepen. Daarom vinden we de mobiele dienstverlening belangrijk als antwoord op enkele blinde vlekken in de geografische spreiding en moedigen we verdere samenwerking met lokale bibliotheken aan”, aldus Mark Suykens, algemeen directeur VVSG. De VDAB wil voortaan de band met de lokale besturen verder versterken door meer (bovenlokaal) overleg en afspraken met betrekking tot werkgelegenheidsbeleid, sociale economie, enz. 

Dichtbij

Het is niet de bedoeling om minder contactdiensten te organiseren: door te optimaliseren willen we deze net uitbreiden. We laten niemand los. Onze zorg blijft dan ook onverminderd uitgaan naar mensen die onze dienstverlening het hardst nodig hebben: voor wie nood heeft aan een persoonlijk gesprek, kampt met taalachterstand, laaggeletterdheid, mobiliteitsproblemen,... We blijven onze diensten zo dicht mogelijk bij de werkzoekende organiseren.

Meer informatie: 

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34