U bent hier

Samenwerking Defensie en VDAB al 10 jaar een succes

Al sinds 2008 werken Defensie en VDAB intensief samen op drie vlakken: rekrutering, opleiding en uitwerving (einde loopbaan van militairen). Jaarlijks informeert VDAB duizenden werkzoekenden voor jobs binnen Defensie. Samen werken we opleidingen op maat uit en delen we elkaars infrastructuur. VDAB begeleidt militairen die afscheid nemen van Defensie in kader van hun re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt.

Werkzoekenden informeren over Defensie
Vandaag staan er 1195 vacatures open bij Defensie en werken we op veel vlakken samen om die vacatures in te vullen. Zo zijn de vacatures raadpleegbaar op de VDAB-website en zijn er ‘local recruiters’ aanwezig van Defensie in de werkwinkels van VDAB, die de werkzoekenden zelf aanspreken. Daarnaast organiseert VDAB maandelijks informatiesessies om werkzoekenden de mogelijkheden binnen Defensie te schetsen. We organiseren samen ook jobdates en jobbeurzen waarbij we jongeren warm maken voor een job bij Defensie. Ten slotte maken elk jaar meer dan 5000 werkzoekenden kennis met Defensie als werkgever op de luchtmacht- en havendagen.

Technische opleidingen op maat
Defensie zoekt altijd heel uiteenlopende profielen. Opleiding is de sleutel om geschikt personeel te vinden. Samen organiseren we opleidingen op maat maar ook bestaande VDAB-opleidingen zoals metser, schrijnwerker, schilder en elektricien worden licht aangepast met de accenten die nodig zijn voor Defensie. We breiden ook het afstandsonderwijs straks verder uit met e-learning modules zoals AutoCad, werken op hoogte en veiligheidscertificaten werfleider.
Werkplekleren is het meest recente initiatief, waarbij jongeren een praktijkgerichte stage uitoefenen in een militair kwartier. Ze renoveerden een oud gebouw binnen de muren van de kazerne. Naast de praktijkervaring kregen ze meteen ook de opportuniteit om Defensie te leren kennen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “VDAB is al jarenlang dé spil van de Vlaamse arbeidsmarkt. We leiden op, we begeleiden, we oriënteren en we matchen. Nu al 10 jaar lang ook voor Defensie, in een samenwerking met wederzijdse return. VDAB kan goede talenten tot bij Defensie brengen en opleidingen aanbieden. Defensie kan zijn infrastructuur ter beschikking stellen van de VDAB-cursisten. Maar VDAB stelt ook zijn kennis rond competentiegericht matchen ter beschikking van Defensie, zodat de ervaring en verworven competenties van militairen ook op de civiele arbeidsmarkt gevalideerd kunnen worden.”

Begeleiding VDAB bij uitwerving
VDAB begeleidt militairen die hun loopbaan beëindigen bij Defensie om de stap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt. Samen ontwikkelden VDAB en Defensie een systeem om de verworven competenties alsook de behaalde certificaten en attesten op te slaan in een competentiebilan of in het VDAB dossier ‘mijn loopbaan’ van betrokkene. Dit maakt het ook makkelijker voor VDAB om onmiddellijk de gepaste ondersteunende acties te nemen voor zij die het nog nodig zouden hebben.

Wat brengt de toekomst?
Defensie staat voor een uitdaging op vlak van personeel. De vergrijzing brengt ook een pensioneringsgolf in de komende jaren. De zoektocht naar geschikte kandidaten wordt er ook niet makkelijker op want de gevraagde technische profielen zijn overal fel gegeerd. Minister van Defensie Steven Vandeput:  “Een groeiend vertrouwen en een zoeken naar een win-win voor alle partijen kenmerkt de samenwerking tussen VDAB en Defensie. De voorbije jaren hebben de loopbanen binnen Defensie grote wijzigingen ondergaan. Het zogenaamde life time employment hebben we ingeruild voor kortere loopbanen. Als moderne werkgever maken we werk van de begeleiding van militairen die willen overstappen naar de privé. Ook in de toekomst moeten we de krachten blijven bundelen om hen de best mogelijke start te geven. We moeten blijven zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden en synergieën, want een goed voorbereide militair is er 10 waard.”

Gedelegeerd bestuurder VDAB Fons Leroy: Dankzij deze sterke samenwerking bemiddelt VDAB werkzoekenden gerichter en efficiënter naar Defensie. Door ons maatgericht opleidingsaanbod beantwoorden we aan de specifieke noden van Defensie. De begeleiding van militairen na hun loopbaan bij Defensie is een belangrijk element in hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Daar gaan we in de toekomst sterk op inzetten. Samen staan we sterk voor werk.’

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49