U bent hier

Schoolverlaters geven er een lap op: "9 op 10 na jaar niet meer werkzoekend, 96% heeft werkervaring"

De 73.385 Vlaamse schoolverlaters die in 2012 afzwaaiden, volgden we een jaar lang in hun zoektocht naar een eerste job. Van die groep waren er 1 jaar na het verlaten van de school 9.542 werkzoekend, of 87% niet langer werkzoekend. Ze kwamen op de arbeidsmarkt in barre economische tijden, maar kregen nog steeds kansen op de arbeidsmarkt. Dit en nog veel meer essentiële informatie over de aansluiting van de verschillende diploma's op de arbeidsmarkt lezen we in de 27ste editie van het schoolverlatersrapport van VDAB: Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 - Zet je talenten aan het werk.

 

96% heeft al werkervaring opgedaan
Vlaams minister voor werk Muyters vat samen: “Elke werkzoekende is er een te veel, maar in tijden van crisis houden de jongeren toch goed stand wat hun kansen op de arbeidsmarkt betreft. 87% van de schoolverlaters zijn, een jaar nadat ze de school verlieten, niet meer werkzoekend. 96% heeft in de loop van dat jaar al een of meerdere werkervaringen gehad. Een diploma blijft een belangrijke sleutel, naast talent en competentie, persoonlijkheid en motivatie. De VDAB begeleidt de jongeren hierin intensief - ook degenen die zonder diploma van school gaan. We noemen dat Sluitend Maatpak. Effectief, want we bereiken met onze aanpak meer dan 9 jongeren op 10. En we blijven de schoolverlaters nauw opvolgen in hun zoektocht naar een eerste job!”

Aantal schoolverlaters zonder kwalificatie daalt
Positief is verder dat het aantal schoolverlaters dat zonder kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt daalt. Zij maken nu minder dan 10% van het totaal aantal schoolverlaters uit. Het gaat wel nog steeds over zo'n 7.000 jongeren die met een serieuze handicap op de arbeidsmarkt komen.

Opvallendste punten van het rapport

 • Een diploma halen is een must voor wie zich een degelijke plek op de arbeidsmarkt wil veroveren.
 • Laaggeschoold, dus zonder je secundair af te maken, de arbeidsmarkt betreden houdt grote risico’s in om langer werkzoekend te blijven. Bijna 2 op 3 van de laaggeschoolden zijn mannen.
 • Werk vinden na school lukt het best voor schoolverlaters uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Oost-Vlaanderen scoort gemiddeld. In Antwerpen en vooral Limburg liggen er beduidend minder kansen voor het rapen.
 • In het BSO is een 7de jaar echt nodig.
 • Wie technisch onderwijs volgde heeft de beste kansen op werk bij de middengeschoolden, maar kan even goed verder studeren.
 • De zogenaamd 'hardere technische richtingen' verliezen nog steeds marktaandeel, terwijl zij hard nodig zijn om de babyboomers te vervangen die met pensioen gaan.
 • Ruim 4.500 schoolverlaters verlaten ieder jaar de school na het ASO zonder verder te studeren. Met een paar doorstroomrichtingen uit het TSO maakt dit samen 5.000 jongeren. Dit is echt een gemiste kans, zowel voor de jongeren als voor de arbeidsmarkt. 
 • Professionele bachelors maken nog steeds de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Op een paar uitzonderingen na kan je eigenlijk alleen goede keuzes maken in dit studieniveau. 2 op 3 professionele bachelors zijn vrouwen en zij kiezen hoofdzakelijk voor conjunctuur-ongevoelige opleidingen in de zorgsector, sociaal werk of onderwijs. Mannen tonen op dit niveau meer belangstelling voor technologie en dragen zo bij tot de oplossing van de knelpuntproblematiek op de arbeidsmarkt.
 • De verhouding man/vrouw is iets meer in evenwicht in de masteropleidingen. Qua aansluiting met de arbeidsmarkt moeten zij nipt de duimen leggen voor de professionele bachelors. Ook hier zijn er tal van opleidingen die 100% tewerkstelling garanderen na 1 jaar, terwijl er ook zijn die slechts aan een beperkt aantal schoolverlaters kansen bieden op tewerkstelling.
 • Vrouwen en techniek, het is nog steeds geen grote liefde. In de meeste studieniveaus kiezen vrouwen helemaal niet voor techniek en blijkt dat niet eens een nadeel. Enkel in de masteropleidingen zien we een toename van vrouwen die kiezen voor technologie en wetenschap. Op dit niveau levert het wel degelijk meer kansen op en werkt de combinatie dus wel.
 • Rapport: vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml 
 • Detailtoepassing:  vdab.be/trends/schoolverlaters/detail/

Foto's van de voorstelling: https://plus.google.com/u/0/photos/106581017755052820689/albums/6015469335192170305

 

Meer informatie: 
Thomas Pollet - woordvoerder minister Muyters 
  02 552 67 07 - 0474 69 56 08 - thomas.pollet@vlaanderen.be

- André Van Hauwermeiren - studiedienst VDAB
  02 506 15 75 - andre.vanhauwermeiren@vdab.be

- Bartelijne van den Boogert, woordvoerder VDAB
  0499 54 16 77 -  bartelijne.vandenboogert@vdab.be