U bent hier

Talentenstroom en Talentenfabriek nemen de uitdaging aan om de knelpuntvacatures in de haven in te vullen

VOKA detecteerde in een enquête 4.400 vacatures in de haven, de komende 2,5 jaar. Dit arbeidsmarktprobleem is ons bekend. Een sectorale samenwerking tussen de Stad Antwerpen, de VDAB, de sectoren en het onderwijs is de manier om dit aan te pakken. Die weg werd al ingeslagen: Talentenstroom en Talentenfabriek steken sinds 2012 de handen uit de mouwen. We nodigen iedereen  uit hieraan actief deel te nemen.

Talentenstroom en Talentenfabriek zijn twee job- en opleidingspunten. Zij kennen de sector en de knelpuntvacatures en helpen bedrijven bij het vinden van de juiste profielen. Talentenstroom voor haven en logistiek, en Talentenfabriek voor de metaal- en chemiesector. Zij vullen vacatures in op korte termijn, maar werken ook samen met het onderwijs en wakkeren de interesse aan bij jongeren om te kiezen voor technische studies en jobs.

De twee 'talentenhuizen' bieden een structurele oplossing voor de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ze zijn ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Stad Antwerpen, de VDAB, het onderwijs en de sectoren zelf. Talentenfabriek en Talentenstroom leveren gratis advies en maatwerk. Van individuele screenings, selectie tot collectieve toeleiding, jobdates en infomomenten. Potentiële werknemers worden gecoacht naar specifieke opleidingsinitiatieven van partners of bedrijven. De talentenhuizen leveren een win-win situatie op voor bedrijven én voor wie werk zoekt. Het is met andere woorden dé samenwerkingsvorm voor de toekomst. Talentenstroom richt zich in de eerste plaats naar logistieke bedienden als dispatchers en expediteurs. Talentenfabriek richt zich zowel op arbeiders als bedienden in de metaal en chemie.

De talentenhuizen zijn een recent verhaal. En een succesvol verhaal. In 2009 zag het eerste job- en opleidingspunt het licht: Talentenwerf voor de bouwsector. In 2012 volgden Talentenfabriek en Talentenstroom. De werking van de job- en  opleidingspunten bewees op korte termijn zijn nut. Door op sectorniveau te werken met steeds andere partners kunnen ze snel inspelen op de noden van de arbeidsmarkt. Resultaat: meer ingevulde vacatures, meer kwaliteitsvolle profielen, meer jobgerichte opleidingen. Via opleidingstrajecten op maat worden werkzoekenden geschoold en omgeschoold. Een individuele beroepsopleiding (IBO) of een kwalitatieve stageplaats zijn hierbij belangrijke vervolmakingsinstrumenten.

Een tweede pijler in de werking is het informeren en sensibiliseren van werkzoekenden, jongeren en het grote publiek. Haven, logistiek en industrie kennen veel en uiteenlopende vacatures, elk met specifieke competenties en scholingsvereisten. Om werkzoekenden te informeren over deze beroepen en de tewerkstellingskansen die ze bieden, organiseren beide job-en servicepunten wekelijks een infosessie. De talentenhuizen willen ook jongeren informeren over de rijkdom aan beroepsmogelijkheden en carrières die techniek en logistiek bieden. Hiervoor wordt de band met de onderwijsinstellingen sterk aangehaald. De samenwerking met het secundair onderwijs focust zich vooral op werkplekleren en studiedagen, het versterken van studiekeuzeprocessen, de stap naar de arbeidsmarkt faciliteren en het opleidingsaanbod verbeteren. Oriënterende activiteiten geven leerlingen voeling met de sectoren, ze informeren én inspireren. Projecten als 'Jonge Haven' bundelen allerhande activiteiten voor basis en secundair onderwijs. De inbreng en medewerking van bedrijven is hier essentieel. Met de Antwerpse hogescholen worden concrete afspraken gemaakt om logistiek en techniek meer bekend te maken bij jongeren. Bovendien worden de eerstejaarsstudenten die hun studies logistiek, wetenschappen of techniek afbreken, geïnformeerd over alternatieve opleidingstrajecten en de dienstverlening die de talentenhuizen bieden om alsnog in de sector aan de slag te gaan. Verder zijn er met hogescholen reeds gesprekken rond het delen van infrastructuur en rond het verder uitdiepen van de samenwerking met bedrijven, o.a. op het vlak van werkplekleren.

Resultaten:

  • 1250 werkzoekenden per jaar worden geïnformeerd over jobs in de haven;
  • 750 vacatures per jaar die Talentenstroom en Talentenfabriek beheren worden ingevuld;
  • 350 werkzoekenden worden naar een job bemiddeld;
  • 500 werkzoekenden volgen een arbeidsmarktgerichte opleiding;
  • Een tiental opleidingen wordt ondersteund of zelf georganiseerd, waaronder werkplekleren vb. Avogadro, werkplekleren voor laatstejaarsstudenten bachelor chemische procestechnieken;
  • duizenden jongeren maken kennis met de haven en de industrie en tientallen scholen krijgen educatief materiaal.
Meer informatie: 

Talentenfabriek voor sectoren metaal en chemie.
Contact Pascale Segers, coördinator
pascale.segers@talentenfabriek.be  0477/97.90.21

Talentenstroom voor sectoren haven en logistiek.
Contact Marie Schoeters, coördinator
marie.schoeters@talentenstroom.be  0486/82.69.92