U bent hier

VDAB bereikt meer dan 24 000 werkgevers op European Employers' Day

Vorige week donderdag lanceerde VDAB in het kader van de European Employers’ Day haar campagne ‘De eerste keer met VDAB’. Alle VDAB’ers hadden 1 missie: werkgevers ervan overtuigen werkzoekenden een kans te geven. In elke provincie werden ook pop-up callcenters geïnstalleerd, bemand door VDAB’ers die werkgevers actief opbellen. De werkgeversorganisaties Unizo, VOKA, Verso en NSZ ondersteunden deze actie. Hiermee bereikten ze maar liefst 24.365 werkgevers in Vlaanderen. 16.696 bedrijven kregen een bezoek en 7.669 werkgevers werden opgebeld door VDAB.

Met de actie ‘De eerste keer met VDAB’ willen we massaal de werkgevers over de streep trekken om – wellicht voor de eerste keer - verder te kijken dan de traditionele profielen als je een werknemer zoekt. Je kan op VDAB rekenen als je iemand – voor de eerste keer - aanwerft met een andere achtergrond, om de eerste keer een jongere op te leiden of om iemand met een arbeidshandicap toch een plaats te geven. Zo kunnen we samen de deuren openen voor alle talenten.

VDAB heeft het afgelopen jaar 250.000 vacatures ontvangen. Daartegenover staan meer dan 200.000 mensen geregistreerd als werkzoekenden bij VDAB. Toch raken heel wat vacatures niet ingevuld. Met de campagne ‘De eerste keer met VDAB’ wil VDAB zich als partner opstellen van de werkgever en zo aangeven dat VDAB in de zoektocht naar werknemers een ondersteunende rol opneemt. Ook wil VDAB werkgevers aansporen om 'niet zo evidente werkzoekenden' een kans te geven. Het gaat daarbij om 55-plussers, personen met een migratieachtergrond, langdurige werklozen, personen met een beperking of mensen zonder diploma. Werkgevers moeten verder kijken dan de traditionele profielen. Zo zetten we samen de deuren open voor alle talenten!

Om zoveel mogelijk werkgevers te bereiken gingen de meer dan 5.000 VDAB-medewerkers voorbije donderdag de straat op om hen persoonlijk te bezoeken. Daarnaast werden ook pop-up callcenters in elke provincie geïnstalleerd om werkgevers telefonisch op te bellen.
 

Fons Leroy gedelegeerd bestuurder VDAB: “Wij willen via die actie in de eerste plaats ons werkgeversbereik uitbreiden. Hoe meer werkgevers we bereiken, hoe meer we hen kunnen helpen om de juiste mensen te vinden. Daarbij willen we ons specifiek tot kmo’s richten om samen met hen de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen."

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka: “Meer dan ooit zijn onze ondernemingen op zoek naar geschikt talent. De banen zijn er, maar ze raken amper ingevuld. Toch hebben we meer dan 200.000 werklozen in Vlaanderen. Daarom is het alle hens aan dek. Voka roept dan ook op om nog meer in te zetten op opleiding op de werkvloer. Een snelle manier om mensen naar werk te begeleiden is de individuele beroepsopleiding (IBO). Vorig jaar werden 20.600 IBO’s opgestart, waarvan er 17.0000 tot een goede einde werden gebracht. Het is dus een absoluut succesverhaal. Laat ons dat aantal in de toekomst verdubbelen.”

Jan Sap, directeur-generaal van UNIZO: “'Als ze maar gemotiveerd zijn en de nodige competenties hebben om de job te leren.' Dat is wat ik onze ondernemers steeds vaker hoor zeggen wanneer ze over hun zoektocht naar geschikt personeel beginnen. Meer moet dat niet zijn voor de vele zelfstandigen en KMO’s die – vaak langer dan verhoopt – moeten zoeken naar extra medewerkers om hun vacatures ingevuld te krijgen. Ik merk dus echt wel een blikverruiming, waarbij KMO-werkgevers ook bereid zijn ‘niet zo evidente werkzoekenden’ een kans  te geven. Vaak ook met succes. Met ons UNIZO-project Jobstap bouwen we trouwens actief mee aan die ruimere, meer op competenties dan op achtergrond of diploma’s gerichte aanwervingspolitiek. Het komt er nu op aan die tendens verder te versterken en nog meer werkgevers te overtuigen werkzoekenden uit kansengroepen mee aan boord te nemen. Daar ga ik op de European Employer’s Day volop voor bellen."

Ann Goublomme directeur van Verso: “De socialprofitsectoren zullen de komende jaren meer dan 50.000 nieuwe banen creëren. We hebben dus veel mensen nodig en niet enkel verpleegkundigen. Heel wat werkgevers bieden vandaag al werkplekken en stages aan voor werkzoekenden en leerlingen. Zo kunnen mensen proeven van het werken in onze sociale ondernemingen en kunnen werkgevers onmiddellijk de kennis en vaardigheden van de job overbrengen. Een win-win.”

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Kleinere ondernemingen denken al te vaak dat ze in de zoektocht naar talentvolle medewerkers aan het kortste eind trekken. Ze gaan er onterecht van uit dat de meeste werkzoekenden en werknemers het liefst voor een multinational of een overheidsinstantie willen werken, maar dat is niet het geval, zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van VDAB en NSZ. 47 procent van alle ondervraagde werkzoekenden zou het liefst aan de slag gaan in een kleine onderneming. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 4 op de 10 micro-ondernemingen en kmo’s VDAB nog niet heeft ingeschakeld wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe medewerker. Dat is een gemiste kans en daarom zet NSZ met veel overtuiging haar schouders onder deze actiedag en is ze bovendien via haar regiomedewerkers dag na dag een actief promotor van VDAB.”

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49