U bent hier

VDAB en Fedasil zetten samen in op integratie door werk

Vlaams Minister Muyters van Werk en Staatssecretaris Francken  van Asiel en Migratie ondertekenden vandaag een intentieverklaring om de structurele samenwerking tussen VDAB en Fedasil tot stand te brengen. Hiermee geven ze ook de aftrap van de communicatiecampagne van VDAB die haar dienstverlening rechstreeks bekend wil maken bij nieuwkomers en vluchtelingen. 

Instroom vluchtelingen laat op zich wachten
Vluchtelingen en nieuwkomers zijn in eerste instantie bezig met het inorde brengen van hun verblijfsdocumenten en huisvesting. Pas daarna komt tewerkstelling op de voorgrond. VDAB merkt dit ook in haar cijfers, waar de verwachte instroom van vluchtelingen en nieuwkomers voorlopig uitblijft. Je kan het vergelijken met het beeld dat ze eerst in de wachtkamer zaten, daarna in de gang stonden en vandaag aan de drempel staan om de VDAB binnen te komen.

Integratie door werk
VDAB ziet werk als onderdeel van integratie. Hiertoe heeft ze vorig jaar al het actieplan 'integratie door werk' gelanceerd waarbij er wordt afgestapt van het lineair traject naar werk van vluchtelingen en nieuwkomers. Om de versnelde activering toe te laten heeft VDAB op korte tijd een aantal gerichte acties ondernomen zodat haar dienstverlening verzekerd kon blijven (onder andere extra aanwervingen en opleidingen van bemiddelaars, verhoogde inzet van taalopleidingen en uitbreiding van het bestaand instrumentarium inzake werkplekleren). 
 
Samenwerking met partners
In het kader van de versnelde activering gebeurt de toeleiding van vluchtelingen en nieuwkomers naar VDAB grotendeels door haar partners: OCMW’s, Agentschap pen Integratie & Inburgering, de opvangcentra en lokale opvanginitiatieven. De communicatiecampagne die VDAB vandaag lanceert heeft als doel de vluchtelingen en nieuwkomers rechstreeks aan te spreken over haar dienstverlening.
Op initiatief van VDAB worden nu samenwerkingsakkoorden afgesloten met de verschillende partners: Fedasil, de Agentschap Integratie en Inburgering, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onderwijs. Doel van deze samenwerkingsakkoorden is telkens opnieuw de versnelde toeleiding op gang brengen en alle partners mee op te nemen in het verhaal van ‘Integratie door werk’. 

Communicatiecampagne
De communicatiecampagne bestaat uit de vele tools die VDAB heeft ontwikkeld in functie van de noden van de doelgroep. Zo kunnen partners in functie van de toeleiding van vluchtelingen en nieuwkomers gebruikmaken van onder andere folders in verschillende talen, online informatiefilmpjes over de dienstverlening van VDAB (eveneens in zeven verschillende talen (https://refugee.vdab.be of https://vluchtelingen.vdab.be), informatie via de website van VDAB, afsprakenkaartjes etc . 
Via een online ‘You Can Book Me (YCBM)’-systeem krijgen doorverwezen vluchtelingen en nieuwkomers meteen een datum, uur en plaats van afspraak. Zo wordt een snelle intake, screening en begeleiding of bemiddeling naar werk steeds 100% gewaarborgd.

Meer informatie: 

Shaireen Aftab, woordvoerder VDAB
0486 951449, shaireen.aftab@vdab.be

Patrick Noël Vercruysse, VDAB programmamanager vluchtelingen 
0499 541704, patrick.n.vercruysse@vdab.be