U bent hier

VDAB en Het Facilitair Bedrijf nemen Fairtrade Award in ontvangst

Brussel -  In de aanloop van de week van de Fair Trade (3-10 oktober) heeft Fairtrade Belgium de Fairtrade Award uitgereikt aan VDAB en aan Het Facilitair Bedrijf (een agentschap van de Vlaamse overheid). Deze award is een erkenning voor bedrijven en organisaties die zich engageren om voor een aanzienlijk deel van hun catering  Fairtrade producten te voorzien. Het Facilitair Bedrijf ontving zelfs een Fairtrade award met 4 sterren, wat een unicum is in België!

De uitreiking van de Fairtrade Award aan VDAB vond plaats op 2 oktober op de centrale diensten van VDAB. Op 3 oktober nam minister-president Geert Bourgeois de Fairtrade Award van Het Facilitair Bedrijf in ontvangst.

Deze prijs geldt als welverdiende erkenning voor een engagement dat verder gaat dan het drinken van gecertificeerde koffie alleen. “Handel is een formidabel instrument voor ontwikkeling en kan sterk bijdragen aan het bestrijden van economische en sociale ongelijkheden, op voorwaarde dat de handelsregels eerlijk en respectvol zijn voor de mens en zijn omgeving. “It’s trade, not aid”, dat is onze overtuiging en die van alle actoren van eerlijke handel”, zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium.

“De meer dan 5100 werknemers van de VDAB zullen dagelijks kunnen genieten van producten afkomstig uit eerlijke handel. Het Facilitair bedrijf biedt verschillende Fairtradeproducten aan in de grote kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid, dit is goed voor meer dan 10.000 ambtenaren. In het totaal werd er in 2017: 4642 kg bananen, bijna 100.000 liter koffie, 1400 nougatrepen, 5085 sesamrepen, 5328 liter sinaasappelsap, 19.000 suikersticks voor bij de koffie en 5760 theebuiltjes verbruikt. Uit de cijfers van 2018 kunnen we al afleiden dat deze cijfers enkel stijgen. En aan de andere kant van de keten ontvangen de boeren en werknemers in het Zuiden een betere prijs en ondersteuning op lange termijn. Die extra middelen worden door de producenten zelf geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van hun werking en van hun gemeenschappen.

Het engagement van de VDAB en Het Facilitair Bedrijf is bijzonder waardevol: hoe meer actoren zich in het Noorden engageren, hoe groter de impact voor de producenten in het Zuiden.”

De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die fair trade en fairtradeproducten in de kijker zet in heel het land. Dit engagement van de VDAB en Het Facilitair Bedrijf kadert in de campagne “Fairtrade@Work” van Fairtrade Belgium: een specifiek programma dat werd ontwikkeld om eerlijke producten op de werkvloer te introduceren. De campagne stelt Belgische organisaties in staat om eerlijke handel in te schrijven in hun beleid, en om zo rechtstreeks bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).  Fons Leroy: ”Dit soort partnerschappen met organisaties met dezelfde waarden is belangrijk. Door dit partnerschap kunnen we ook kansen aan talent geven aan de andere kant van de wereld. De sustainable development goals geven een kader waarbinnen we de wereld rechtvaardiger kunnen maken. Bij VDAB doen we dat door hier in onze organisatie producten aan een faire prijs aan te bieden, maar we stappen ook naar buiten om via onze expertise over bijvoorbeeld opleidingen een bijdrage te doen aan waardig en leefbaar werk, niet enkel in Vlaanderen, maar ook in de rest van de wereld.” 

Vlaams minister-president Geert Bourgeois: “Deze Fairtrade Award is een erkenning voor het engagement dat we met de Vlaamse overheid zijn aangegaan, maar ook voor het vele werk dat ons Facilitair Bedrijf erin gestoken heeft om dit waar te maken. Als overheid hebben wij een voorbeeldfunctie en spreekt het dus voor zich dat wij ons inzetten om de Fairtradeproducten bij onze medewerkers te promoten. Wij zijn vastberaden om dit engagement blijvend aan te gaan.”

Ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Triodos, KBC, Swift, Ethias, Vivaqua en Credal ontvingen afgelopen maanden een Fairtrade Award.

Meer informatie: 

Lisa Lust
Woordvoerder Vlaams minister-president Geert Bourgeois
 
Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en
Onroerend Erfgoed
 
Martelaarsplein 19
1000 Brussel
T. 0476 49 34 26
Lisa.lust@vlaanderen.be
 

Bert Eggermont
Teamhoofd communicatie
 
Het Facilitair Bedrijf
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
Vlaamse overheid

Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel  
T. 0498 88 40 03
bert.eggermont@kb.vlaanderen.be