U bent hier

VDAB en lokale besturen verhogen de arbeidskansen voor kansengroepen

Kansengroepen hebben het vandaag niet makkelijk een gepaste job te vinden. 

De toegang tot werk wordt bemoeilijkt door hun individuele kenmerken zoals nationaliteit en afkomst, leeftijd, gender en/of gezondheidstoestand maar ook door hun sociale kenmerken zoals de gezinssituatie, armoede, het ontbreken van een sociaal netwerk. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeenschap waarin ze leven: stijgende jeugdwerkloosheid, gepaard gaand met armoede, onveiligheidsgevoelens, concentratiescholen, probleembuurten met kleine criminaliteit en o.a. drugproblematiek. 

Een actieve arbeidsmarktstrategie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken beleidsniveaus, maar lokaal komt alles samen en moeten de kansen gecreëerd worden, geënt op het arbeidsmarktbeleid dat centraal wordt uitgetekend.

Daarom slaan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) nu de handen in mekaar.

Wil je weten hoe VDAB en VVSG dat gaan aanpakken in de toekomst? Kom dan zeker naar de persconferentie. 

Er is niet enkel toelichting van de samenwerkingsovereenkomst van VDAB en VVSG , er zal ook de vernieuwde samenwerking tussen de Groep Mechelen (Stad Mechelen en Sociaal Huis Mechelen) en  VDAB voorgesteld worden. 

Een aantal ex-werkzoekenden die vandaag tewerkgesteld zijn getuigen hoe zij de goede samenwerking tussen VDAB en de Groep Mechelen in de praktijk hebben ervaren. 

Wanneer
woensdag 24 mei 2017, van 13:00 tot 14:30 uur

Waar:
VDAB-werkwinkel
H. Consciencestraat 7, 2800 Mechelen

Programma:

13.00 - 13.15 uur:
Toelichting rol van de lokale besturen door Wim Dries en Mieck Vos, voorzitter en algemeen directeur VVSG

13.15 - 13.30 uur
Toelichting rol van de VDAB door Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

13.30 - 13.45 uur:
Toelichting samenwerking Groep Mechelen en VDAB door Bart Somers - Burgemeester Stad Mechelen
Koen Anciaux - Voorzitter - Sociaal Huis Mechelen, Katleen Den Roover - Schepen van werk, Marc Hendrickx - Schepen van onderwijs 

13.45 - 14.00 uur:
Ondertekening partnerschapsovereenkomst VDAB-VVSG en partnerschapsovereenkomst VDAB-Groep Mechelen

14.00-14.15 uur:
Receptie en mogelijkheid om verschillende sprekers, aanwezigen en getuigen te interviewen

 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab, woordvoerder VDAB
shaireen.aftab@vdab.be0486 95 14 49

Nathalie Debast, stafmedewerker sociaal beleid VVSG
nathalie.debast@vvsg.be02 211 55 77