U bent hier

VDAB Knelpuntberoepenlijst 2018

Werkgevers hebben al jaren problemen om geschikt technisch personeel te vinden.  Met de huidige gunstige economische conjunctuur stelt dit tekort zich nog scherper.  Meer dan de helft van de top tien van de knelpuntberoepen betreft een technische functie: van technicus studiebureau bouw over werfleider/conducteur bouw  tot  onderhoudsmecanicien. De social profit sector is minder conjunctuurgevoelig maar kampt met hetzelfde probleem om voldoende geschikt personeel te vinden: verpleegkundige staat bovenaan de top tien van de knelpuntberoepen.
 
Nood aan technische competenties
Er zijn altijd beroepen waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten gevonden worden.  Elk jaar brengt VDAB deze beroepen in kaart. Al meer dan tien jaar vormen technische beroepen de hoofdmoot.  
Zowel bij leidinggevende als uitvoerende technische profielen groeit het probleem.  Een aantal beroepen uit de bouwsector die de voorbije jaren minder problematisch waren – zoals wegenwerker, kraanbestuurders en vloerder-tegelzetter – zijn terug knelpuntberoepen. Dit geldt ook voor enkele zeer conjunctuurgevoelige beroepen zoals stellingbouwer en monteur staalbouw. 
De vraag naar toegenomen technische vaardigheden maakt van operator een sectoroverschrijdend knelpuntberoep. Of het nu gaat om voeding, textiel of chemie: werkgevers hebben een toenemend probleem om geschikte operatoren te vinden.
Naast een kwantitatief tekort aan technisch geschoolde mensen is er ook een kwalitatief tekort dat veroorzaakt wordt door de vraag naar kennis van nieuwe technieken, polyvalentie en flexibiliteit. Mobiliteit vormt vaak een bijkomend struikelblok. Heel wat werkzoekenden beschikken niet over eigen transport, het aanbod van het openbaar vervoer voldoet niet altijd en de dichtslibbende wegen schrikken mogelijke kandidaten af door het lange woon-werkverkeer.
Ook binnen de beroepen die niet onmiddellijk met techniek geassocieerd worden, zoals commercieel medewerker of technisch-administratief medewerker, blijken technische competenties een moeilijkheid bij de rekrutering.

Vergrijzing 
De toenemende vergrijzing heeft een globale impact op de arbeidsmarkt. De gezondheids- en welzijnszorg zal er de komende jaren nog sterker mee geconfronteerd worden, en dit zowel bij de zorgverleners als bij de zorgvragers. Het probleem van deze sector om voldoende personeel te vinden doet zich in de eerste plaats voor bij de (hoofd)verpleegkundigen.  Daarnaast zorgen de verdere vermaatschappelijking van de zorg en het meer inschakelen van de gezinszorg in de eerstelijnszorgverlening ervoor dat  het moeilijker wordt om vakbekwame zorgkundigen en verzorgenden te vinden.

‘Klassiekers’ blijven onveranderd
De andere ‘klassiekers’ blijven eveneens bestaan: ICT-specialisten, chef-koks, vrachtwagenbestuurders, vertegenwoordigers, call center medewerkers,...

De oorzaak van het knelpunt ligt niet altijd bij een tekort aan kandidaten : soms zijn het eerder specifieke arbeidsomstandigheden (bv. bij callcenter medewerker) of is er een gebrek aan bepaalde competenties bij de kandidaten (bv. bij winkelmanager kleinhandel). Bovendien zien we bij sommige beroepen een verandering in gevraagde competenties.  Zo is er bij administratieve beroepen zoals boekhouder een verschuiving van het uitvoerende, registrerende werk naar meer gespecialiseerde, adviserende en controlerende taken.

Sinds een paar jaar brengt VDAB ook de ‘statistisch zwaarste’ knelpuntberoepen in kaart. Dit zijn beroepen die we, op basis van onze cijfers, beschouwen als de zwaarste knelpuntberoepen. Niet alleen raken vacatures voor deze beroepen het moeilijkst ingevuld, van deze beroepen kunnen we behoorlijk zeker zijn dat ze ook de komende jaren een knelpuntberoep zullen blijven.  Het zal niet verbazen dat heel wat van deze ‘statistisch zwaarste’ knelpuntberoepen technische beroepen zijn.

De volledige lijst van knelpuntberoepen 2018 vindt u op /trends/vacatureanalyse.shtml
 

Meer informatie: 

Willem Vansina, verantwoordelijke arbeidsmarktinformatie VDAB
willem.vansina@vdab.be0499 59 49 26