U bent hier

Werkloosheidscijfers december 2012

Vlaanderen telde eind december 210.027 werkzoekenden. Dat zijn er 18.040 of 9,4% meer dan vorig jaar. De vergelijking op jaarbasis wordt wel beïnvloed door de tragere uitschrijving van uitzendkrachten sinds januari 2012. De berekening volgens de vorige methode laat het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zakken van 210.027 tot 206.931. Op dit moment is 7,11% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Sinds begin vorig jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

Toch blijft ook de vertraging van de economie zich duidelijk aftekenen in de cijfers:

  • de voorbije maanden liep het stijgingsritme gestaag op van +8% in september over +9,9% in oktober tot +11,2% in november 2012. De toename met +9,4% in december buigt de stijgende tendens wel voorzichtig om;
  • vooral de mannelijke werkloosheid is het voorbije jaar sterk gestegen (+14,4%), o.a. door het banenverlies in de industrie. De tertiaire en quartaire sector waarin meer vrouwen werken biedt beter weerstand aan de crisis. Het aandeel van de mannelijke werkzoekenden loopt op tot 54%;
  • de conjunctuurgevoelige jeugdwerkloosheid noteert op jaarbasis 17,1% hoger. De krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan. De toename bij de 25- tot 50-jarigen is beperkter (+11,5%). Bij de 50-plussers (-0,7%) is er zelfs opnieuw een status quo. De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar, een inspanning die duidelijk loont.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tinne Stukkens
Communicatiemedewerker van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 - 0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34