U bent hier

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

VDAB volgde de schoolverlaters die de school verlieten in 2011 een jaar lang in hun zoektocht naar een eerste job. Naast een reeks cijfers over de aansluiting met de arbeidsmarkt besteden wij in dit rapport ook uitgebreid aandacht aan de schoolverlaters uit STEM-richtingen.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en verwijst naar het Vlaams actieplan om de uitstroom in technische en wetenschappelijke richtingen te verhogen. STEM-opleidingen bieden, zeker voor mannen, meer kansen op het vinden van een eerste job. Vrouwen kiezen in het secundair onderwijs weinig voor techniek en bij de professionele bachelors is de zorg een ernstige concurrent. Vrouwen mogen dan weer bij de masters voluit gaan voor wetenschappen en techniek.

Van de 72.128 schoolverlaters in dit onderzoek waren er 1 jaar na het verlaten van de school 8.449 werkzoekend of 11,7%. Dit is gezien de huidige economische conjunctuur zonder meer een uitstekend resultaat.

Uiteraard zijn er een aantal aandachtspunten waar we niet aan voorbij kunnen gaan.

  • Zo komt nog steeds 1 op 8 schoolverlaters in Vlaanderen ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt, en dat is niet de best denkbare start van een loopbaan. Binnen Vlaanderen baart de toestand in de provincie Antwerpen op dit vlak de meeste zorgen met een aandeel ongekwalificeerden van 14,6%.
  • Laaggeschoold de arbeidsmarkt betreden, dus zonder een getuigschrift of diploma secundair onderwijs, houdt grote risico’s in nu de arbeidsmarkt voortdurend op zoek is naar profielen met meer competenties. Vooral mannen komen laaggeschoold op de arbeidsmarkt en zijn dus kwetsbaar.
  • Een diploma halen blijkt nog steeds de meeste garanties te bieden om snel een eerste job te vinden.
  • In het beroepssecundair onderwijs wordt stilaan duidelijk dat het volgen van een 7de jaar echt wel nodig is.
  • Wie technisch onderwijs volgde heeft de beste kansen op werk bij de middengeschoolden maar kan even goed verder studeren in een aanverwante opleiding in het hoger onderwijs.
  • Ruim 4.500 schoolverlaters verlaten ieder jaar de school na het algemeen secundair onderwijs. Dit is echt wel een gemiste kans, zowel voor de jongeren als voor de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben zeker potentieel maar zijn niet klaar voor het grote werk.
  • Professionele bachelors maken de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Op een paar uitzonderingen na kan je eigenlijk alleen goede keuzes maken in dit studieniveau. 2 op 3 professionele bachelors zijn vrouwen en zij kiezen hoofdzakelijk voor conjunctuurongevoelige opleidingen in de zorgsector, sociaal werk of onderwijs. Mannen tonen in dit niveau gelukkig wat meer belangstelling voor technologie en dragen zo bij tot de oplossing van de knelpuntproblematiek op de arbeidsmarkt.
  • De verhouding man/vrouw is iets meer in evenwicht in de masteropleidingen. Qua aansluiting met de arbeidsmarkt moeten zij nipt de duimen leggen voor de professionele bachelors. Ook hier zijn er tal van opleidingen die 100% tewerkstelling garanderen na 1 jaar terwijl er ook zijn die slechts aan een beperkt aantal schoolverlaters kansen biedt op tewerkstelling in het vakgebied.

Meer info? Lees het volledige rapport en de detailgegevens na op http://www.vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml.

 

Meer informatie: 

Heb je nog vragen over de studie? Mail naar studiedienst@vdab.be.