U bent hier

Zet je talenten aan het werk: werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014

In deze 27ste studie volgen we de schoolverlaters die de school verlieten in 2012 een jaar lang in hun zoektocht naar een eerste job.

Van de 73.385 schoolverlaters in dit onderzoek waren er 1 jaar na het verlaten van de school 9.542 of 13% werkzoekend. Het einde van de opvolgingsperiode viel quasi samen met het dieptepunt van de economische crisis en dan blijkt toch dat veel schoolverlaters, ook in barre tijden, nog steeds kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Zo'n 4% kreeg die kansen (nog) niet want zij sloten dat eerste jaar na het verlaten van de school af zonder werkervaring. Bijzonder positief is ook dat het aantal schoolverlaters dat zonder kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt daalt en dat zij nu minder dan 10% van het totaal aantal schoolverlaters uitmaken. We spreken hier wel nog steeds over zo'n 7.000 jongeren die met een serieuze handicap op de arbeidsmarkt komen.

Uiteraard zijn er een aantal aandachtspunten waar we niet aan voorbij kunnen gaan.

 • Laaggeschoold de arbeidsmarkt betreden, dus zonder een getuigschrift of diploma secundair onderwijs, houdt grote risico’s in nu de arbeidsmarkt voortdurend op zoek is naar profielen met meer competenties. Bijna 2 op 3 van de laaggeschoolden zijn mannen.
 • Binnen Vlaanderen verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt het best voor jongeren uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Oost-Vlaanderen scoort gemiddeld terwijl er in Antwerpen en vooral Limburg beduidend minder kansen voor het rapen liggen.
 • Een diploma halen is een must voor wie zich een kwaliteitsvolle plek op de arbeidsmarkt wil veroveren.
 • In het beroepssecundair onderwijs is een zesjarige opleiding stilaan onvoldoende om de nodige competenties te verwerven die de markt vraagt.
 • Wie technisch onderwijs volgde heeft de beste kansen op werk bij de middengeschoolden maar kan even goed verder studeren in een aanverwante opleiding in het hoger onderwijs. De zogenaamd 'hardere technische richtingen' verliezen nog steeds marktaandeel terwijl zij hard nodig zullen zijn om de babyboomers te vervangen die op het punt staan om weg te gaan.
 • Ruim 4.500 schoolverlaters verlaten ieder jaar de school na het algemeen secundair onderwijs. Met een paar doorstroomrichtingen uit het TSO maakt dit samen 5.000 jongeren. Dit is echt wel een gemiste kans, zowel voor de jongeren als voor de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben zeker potentieel maar zijn niet klaar voor het grote werk.
 • Professionele bachelors maken nog steeds de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Op een paar uitzonderingen na kan je eigenlijk alleen goede keuzes maken in dit studieniveau. 2 op 3 professionele bachelors zijn vrouwen en zij kiezen hoofdzakelijk voor conjunctuurongevoelige opleidingen in de zorgsector, sociaal werk of onderwijs.
  Mannen tonen in dit niveau gelukkig wat meer belangstelling voor technologie en dragen zo bij tot de oplossing van de knelpuntproblematiek op de arbeidsmarkt.
 • De verhouding man/vrouw is iets meer in evenwicht in de masteropleidingen. Qua aansluiting met de arbeidsmarkt moeten zij nipt de duimen leggen voor de professionele bachelors. Ook hier zijn er tal van opleidingen die 100% tewerkstelling garanderen na 1 jaar terwijl er ook zijn die slechts aan een beperkt aantal schoolverlaters kansen bieden op tewerkstelling in het vakgebied.
 • Vrouwen en techniek, het blijft een slechte combinatie. In de meeste studieniveaus kiezen vrouwen helemaal niet voor techniek en blijkt dat niet eens een nadeel.
  Enkel in de masteropleidingen zien we een toename van vrouwen die kiezen voor technologie en wetenschap. In dit niveau levert het wel degelijk meer kansen op en werkt de combinatie dus wel.

Links:

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77