U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - december 2012

Samenwerking met ziekenfondsen en RIZIV

Personen die arbeidsongeschikt zijn en erkend door het RIZIV, zijn niet a priori afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Sommigen zijn opnieuw inzetbaar in een grote variatie aan jobs bij gewijzigde arbeidsomstandigheden, als ze nieuwe competenties verwerven of extra begeleiding krijgen. Om dat reïntegratieproces efficiënt en vlot te laten verlopen heeft de VDAB zijn bestaande samenwerkingsovereenkomst met de ziekenfondsen en het RIZIV vernieuwd. Voor de VDAB en zijn partners is de boodschap duidelijk: arbeidsongeschikte werkzoekenden krijgen dezelfde begeleiding naar werk als andere werkzoekenden.

Meer informatie via https://partners.vdab.be/cvs/projecten_ziv.shtml Contactpersoon: Wendy.Ranschaert@vdab.be

Servicepunten Zorg

De VDAB heeft eind 2011 in Limburg vier servicepunten zorg geopend in de werkwinkels van Genk, Heusden-Zolder, Hasselt en Tongeren. In de loop van 2012 kwam er een bijkomend servicepunt in Neerpelt. De expertise van deze servicepunten vormt de basis voor de opstart van servicepunten in alle Vlaamse provincies. 

Lees meer.

Uitbesteding zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden

Op 1 januari 2013 zal de 'Uitbesteding zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden' (werktitel TAZ bis) van start gaan. Deze uitbesteding is het vervolg op de 'Tender activeringszorg' (TAZ) en de 'Tender activeringstrajecten' (TAT). 

Lees Meer

E-module Bewust duurzaam bouwen

Op 13 november 2012 stelde Fons Leroy de e-learningmodule “Bewust Duurzaam Bouwen” voor aan het grote publiek in Hamme. Later op de dag gebeurde dat op de “Gouden Baksteen”.
De module toont op een eenvoudige, bevattelijke manier waarmee u rekening moet houden bij de bouw van een nieuw huis of bij de start van renovatiewerken. De module werkt interactief met een aantrekkelijk design. Opzet was om ze via audiovisuele technieken toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.
De bouwsector en het onderwijs hebben dat product positief onthaald.

Via deze link kan iedereen zich gratis inschrijven: http://bit.ly/10amBK8

Opleidingen voor werknemers uit de sociale economie

De Vlaamse regering heeft voor 2012-2013 een project opgestart om de competenties van werknemers uit de sociale economie te versterken. De financiering ervan verloopt via ESF-middelen en is opgezet in samenwerking met het departement WSE van de Vlaamse Gemeenschap.
Na een behoefteonderzoek is een specifiek opleidingsaanbod gedefinieerd. Hiertoe heeft de VDAB het programma van bestaande opleidingen op maat herschreven. Voor 2012 plant de dienst nog opleidingsessies in. In 2013 is er een uitbreiding van het aanbod. 
De werkgevers uit de sociale economie krijgen hierover informatie via een mailing vanuit het departement WSE. 

Voor informatie over opleidingsprogramma’s en inschrijving, kunt u hier terecht. 

Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt

Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt is een belangrijk instrument voor wie actief is op de lokale arbeidsmarkt. Verschillende indicatoren leggen de sterktes en zwaktes bloot van verschillende entiteiten. Een aantal indicatoren geeft zelfs een beeld tot op wijkniveau.

Onthaalbrochure voor startende cursisten

Elk jaar volgen duizenden cursisten een opleiding bij de VDAB en zijn partners. Bij de start van een opleiding krijgt een cursist heel wat nieuwe informatie te verwerken.

Om startende cursisten hierin wegwijs te maken, ontwikkelde de VDAB een onthaalbrochure specifiek voor cursisten die een erkende opleiding volgen bij partnerorganisaties. Lees meer 

Afschaffing circulaire cheque

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de VDAB de cursisten nog enkel via een geldig rekeningnummer. Daarnaast schaffen we vanaf januari 2013 (uitbetaling begin februari) het systeem van circulaire cheques af voor de uitbetaling van de cursist. 
Is er geen rekeningnummer gekend, dan houden we de betaling in tot er een rekeningnummer ingevuld is in het klantendossier. Wij brengen de cursisten hiervan op de hoogte via de loonstrookbijlage. 

We doen dan ook een warme oproep om altijd bij de start van een opleiding het rekeningnummer van de cursist te verifiëren in het klantendossier of dat nummer in te vullen.