U bent hier

Uitbesteding zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden

zorgbeleidingHet ontstaan van deze activeringsbegeleidingen kadert binnen de sluitende aanpak en de zogenaamde 'curatieve werking' die in maart 2004 van start ging. Na enkele jaren curatieve werking werd duidelijk dat de VDAB geen afdoend antwoord kon bieden op de problemen van een subgroep van de langdurig werkzoekenden met 'niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen'. Voor de langdurig werkzoekenden met ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische (MMPP-)problemen, al dan niet gecombineerd met andere sociale problemen, had de VDAB binnen zijn trajectmodel geen oplossing voorhanden. Voor deze subgroep van werkzoekenden werkte de dienst een oplossing uit in de vorm van activeringsbegeleidingen.

Bij afloop van de eerste tender TAT, werd in maart 2009 ‘een nieuwe tender’ uitgeschreven, genaamd ‘tender activeringszorg (TAZ)’. Deze TAZ loopt eind 2012 af en wordt opgevolgd door de tender TAZ bis, met dezelfde doelstellingen als de voorgaande tenders activering: de aanpak van de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek en de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels op weg naar werk, om een vervolgtraject naar werk mogelijk te maken. Op Vlaams niveau is er een jaarlijkse capaciteit van 1100 activeringsbegeleidingen, met de volgende provinciale verdeling: 280 in Antwerpen, 160 in Vlaams-Brabant, 160 in West-Vlaanderen, 260 in Oost-Vlaanderen en 240 in Limburg.

Bij de begeleiding TAZ bis worden alle werkzame elementen van de TAZ behouden, waardoor de basiscomponenten gelijk blijven: nl. gespecialiseerde trajectbegeleiding, empowerment en herstelgerichte zorg. Er komt meer nadruk te liggen op de opmaak van een gedragen actieplan aan de hand van een groepsmodule, een ‘geïntegreerde’ werk-welzijnswerking, een nauwere samenwerking met de VDAB-psycholoog en een meer outputgerichte beschrijving van opdracht en rollen binnen de begeleiding. Deze opdracht wordt uitbesteed voor een periode van 2 jaar en is verlengbaar met twee maal één jaar. Het is de bedoeling dat deze tender de overgangsperiode vormt met het toekomstig W2 (werk-welzijn)-beleid.

De W2 samenwerking wordt sinds september dit jaar ook gerealiseerd in het aanbod van 'arbeidszorg doorstroom'. Dat project biedt experimenteel de module activeringsbegeleiding aan voor personen binnen arbeidszorg. Deze combinatie van arbeidszorg, activeringsbegeleiding, begeleiding op een externe werkvloer en trajectbegeleiding, wil onderzoeken of er meer personen kunnen doorstromen naar tewerkstelling. Er zijn financiële middelen beschikbaar voor 400 doorstroomtrajecten in Vlaanderen. Alle doorstroomtrajecten moeten afgerond zijn op 31 december 2014.