U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - December 2013

Samenwerkingsovereenkomst VDAB – PIVO voor het gebruik van vrachtwagensimulatoren

De VDAB en PIVO hebben sinds kort een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de hightech vrachtwagensimulatoren van de VDAB optimaal te gebruiken om werkzoekenden, bedrijven, brandweerlui en de hulpverleners van de civiele veiligheid op te leiden. Op deze manier trachten de betrokken partners om de verkeersveiligheid maximaal te bevorderen en hierdoor de ongevalscijfers sterk te reduceren. 
Lees meer
 

Al doende leren: het leerbedrijf

De VDAB heeft beslist om zijn opleidingen voor bediendeberoepen te hervormen en zo in te spelen op de behoeften van moderne bedrijven: meer gespecialiseerde profielen, liefst mét praktijkervaring. Die ervaring doen onze cursisten op tijdens hun opleiding in het leerbedrijf. Naast praktijkgerichte opleiding, of als opstap naar werkplekleren, fungeert het leerbedrijf ook als assessment- en screeningsinstrument. De competenties van de kandidaat worden dan in kaart gebracht, wat de gerichte doorverwijzing naar vacatures vergemakkelijkt. Op die manier timmeren we aan een optimale afstemming tussen bemiddeling, opleiding en arbeidsmarkt! 
Lees meer.
 

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

Op 1 juli is de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor een procedure wordt gestart, vallen onder de nieuwe wetgeving. Voor de regieopdrachten van de VDAB betekent dit een verregaande wijziging van het kader. Voor het merendeel van de regiediensten worden de mogelijkheden ruimer en flexibel. 
Lees meer
 

Wijzigingen BTW-wetgeving : wijziging in de vrijstelling voor onderwijs volgens artikel 44 van het Wetboek BTW

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de BTW-vrijstelling voor onderwijs beperkt tot instellingen zonder winstoogmerk. Commerciële ondernemingen zullen vanaf dan niet langer de vrijstelling kunnen inroepen voor de opleidingen die zij verzorgen in opdracht van de VDAB. Er zijn dus vanaf 2014 twee voorwaarden waaraan een partner moet voldoen om vrijstelling te krijgen:
Lees meer
 

Nieuwe werkgeversbrochure

De overzichtsbrochure brengt de dienstverlening naar werkgevers onder de aandacht: vacatures laten opvolgen of zelfstandig beheren, medewerkers laten bijscholen of advies inwinnen. Werkgevers worden ook aangezet om een beroep te doen op de VDAB als het bedrijf met moeilijkheden kampt of informatie zoekt over voordelige tewerkstellingsmaatregelen. Accounts en consulenten gebruiken deze brochure tijdens een persoonlijk onderhoud met een werkgever of bij informatieaanvragen, beurzen of events.
werkgevers.pdf
 

Ondernemerschapstrajecten

Vanaf 1 oktober 2013 staat Syntra in voor de begeleiding van werkzoekende kandidaat-ondernemers. In het project 'Maak werk van je zaak' zorgt een startersadviseur voor de begeleiding en ondersteuning vanaf het eerste gesprek tot aan een mogelijke opstart als zelfstandige. De startersadviseur maakt hiervoor gebruik van een 'menukaart' dat bestaat uit een ruim aanbod waarop de kandidaat ondernemer gratis een beroep kan doen. Zo komt een kandidaat-ondernemer goed voorbereid aan de start."

Meer info over ondernemerschapstrajecten vind je op:
http://www.vdab.be/werkinzicht/zelfstandige.shtml 
http://www.syntra-limburg.be/maak-werk-van-je-zaak
http://www.maakwerkvanjezaak.be/ 
 

VDAB Ontcijfert: 'Papier hier!'

De groeiende complexiteit van het werkaanbod laat nog weinig ruimte voor zij die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen. Het niet-behalen van een kwalificatie wijst daarenboven ook nog dikwijls op attitude- of motivatieproblemen wat een bijkomende handicap is in de zoektocht naar werk. Zijn deze schoolverlaters er zich voldoende van bewust dat hun kansen op de arbeidsmarkt hierdoor ernstig gehypothekeerd worden? Met een langere loopbaan in het verschiet maakt een kwalificatie duidelijk het verschil. 
Download: Papier hier!, VDAB ontcijfert nr. 33
 

Halfjaarlijkse arbeidsmarktbalans – november 2013.

For Europe, recovery is within sight. De loontrekkende werkgelegenheid is in de eerste helft van 2013 vrij sterk gedaald (-20.000 werkenden in België, -10.000 in het Vlaamse gewest). De OESO verwacht ook in 2014 een verdere toename van de werkloosheid door de vrij lage groei (ongeveer 1%) en de toename van de beroepsbevolking. 
Lees meer