U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - IBO

Elke werkgever zoekt naar die fameuze witte raaf, maar wist u dat hij die gewoon zelf kan maken met een IBO? Op 30 januari 2014 trekken alle 4.821 medewerkers van de VDAB naar werkgevers om uit te leggen waarom 'geen ervaring', geen probleem hoeft te zijn.

Wat is een IBO?

Met een 'individuele beroepsopleiding' (IBO) kan een werkgever een werkzoekende met minder ervaring in het vak, opleiden in zijn onderneming. Nadien blijft deze nieuwe medewerker aan de slag in het bedrijf. We trekken op 30 januari naar KMO's en kleine zelfstandigen omdat zij onze dienstverlening nog onvoldoende kennen. En voor hen kunnen we een echte meerwaarde bieden. 
En daar is de IBO een mooi voorbeeld van: IBO biedt werkgevers de financiële ruimte om zelf een nieuwe werknemer op te leiden op maat van het bedrijf.

Waarom een IBO-dag?

We willen een duidelijk signaal geven: elke zelfstandige en KMO moet weten dat de VDAB er ook voor hen is en dat we oplossingen hebben voor hun tewerkstellingsproblemen.
Daarom zetten we samen met ALLE VDAB'ers (ook ICT, boekhouding, …) onze schouders onder deze persoonlijke kennismaking. We komen langs in de bedrijven en bellen werkgevers op. Via de website (chat) en onze servicelijn zijn we ook beschikbaar voor vragen.
Deze IBO-dag wordt ondersteund met een online -en mediacampagne.

Wat zijn de voordelen van een IBO voor de werkgever?

Tijdens de IBO hoeft de werkgever geen loon of RSZ te betalen, enkel een productiviteitspremie. Dat geeft de werkgever de financiële ruimte om iemand zelf op te leiden.
Sinds kort zijn de voorwaarden gewijzigd. Vanaf nu kan een werkgever ook een contract voor bepaalde duur aanbieden na afloop van de IBO, als dat gebruikelijk is in de sector.
De meerwaarde van een IBO staat los van de grootte van het bedrijf. Maar KMO's en kleine zelfstandigen zijn onvoldoende op de hoogte wat de VDAB voor hen kan betekenen.

Lees meer.

Voor werkzoekenden is een IBO een extra sollicitatietroef

Met een IBO doen werkzoekenden ervaring op in een nieuwe functie. Ze verdienen ook hetzelfde loon zoals de andere medewerkers in de functie.
Werkzoekenden met minder ervaring in het vak doen via een IBO de juiste ervaring op. Op maat van het bedrijf en voor een beperkt deel van de kosten.

Lees meer.

IBO werkt!

In 2013 startten er 12.423 IBO's. Ruim 80% van de IBO-cursisten is 6 maanden na opleiding nog steeds aan het werk. 

Gestarte IBO's de voorbije 5 jaar 

2009: 10.470
2010: 11.801
2011: 12.251
2012: 11.979
2013: 12.423 

Bij de VDAB kan u steeds terecht voor

Rekrutering en opleiding – info over tewerkstellingsmaatregelen – jobcoaching – stages