U bent hier

Samenwerkingsovereenkomst VDAB – PIVO voor het gebruik van vrachtwagensimulatoren

De VDAB en PIVO hebben sinds kort een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de hightech-vrachtwagensimulatoren van de VDAB optimaal te benutten om de verkeersveiligheid maximaal te bevorderen en hierdoor de ongevalscijfers sterk te reduceren.

Verder is in deze samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat beide organisaties hun expertise en infrastructuur delen ten voordele van werkzoekenden, bedrijven en hulpverleners van de civiele veiligheid, om te evolueren naar een verkeersveiligheidscentrum met expertise in rijsimulatoren.

Een VDAB vakexpert van de rijopleiding is reeds enige tijd gedetacheerd om rijvaardigheidsopleidingen binnen het PIVO op te starten en fungeert als opleidingscoördinator binnen de brandweerschool. Zo zijn er reeds 3 brandweerinstructeurs opgeleid tot rijinstructeur. Deze hebben al meer dan 250 brandweermensen opgeleid tot een veilige vrachtwagenbestuurder.

Ook bedrijven hebben de behoefte om hun chauffeurs nascholing te geven. Een mooie vorm van samenwerking is expertise delen met de mentoren van bedrijven. Met SITA is er een pilootproject gestart op de PIVO-site om hun mentoren op te leiden tot simulatoroperatoren op de VDAB-vrachtwagensimulatoren. Omdat de mentoren van SITA zelf instaan voor de simulatoropleidingen kunnen de VDAB-instructeurs zich volledig richten op opleidingen voor werkzoekenden en heeft de VDAB dus geen verlies van opleidingscapaciteit.

We kunnen stellen dat deze samenwerkingsovereenkomst een echte win-winoperatie is voor alle betrokken partijen en dat deze (dure) infrastructuur op die manier optimaal benut wordt, ter bevordering van de algemene verkeersveiligheid.

Presentatie vrachtwagensimulator