U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - juni 2012

Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS)

De uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur en de opmaak van de erkende beroepskwalificaties zijn volop aan de gang. Een beroepskwalificatie is een geheel van competenties waarmee u een beroep kunt uitoefenen. De erkende beroepskwalificaties dienen als richtpunt voor kwalificerende trajecten bij onderwijs of andere opleidingsverstrekkers en voor EVC-procedures. De arbeidsmarktactoren stellen deze kwalificaties op, onder coördinatie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV). 

Op http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/ vindt u alle informatie. Een aantal beroepenclusters is er als prioritair aangegeven maar het AKOV onderzoekt graag elke vraag over een beroepskwalificatie van een geïnteresseerde sector of bedrijf. Alle geïnteresseerde sectoren en bedrijven kunnen deelnemen aan de algemene infosessie over de VKS op 17 september 2012. Voor extra informatie kunt u terecht op http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/oproep-indieners-beroepskwalificatiedossiers/, punt 2. 

De individuele beroepsopleiding (IBO)

Hebt u een werkzoekende in begeleiding die klaar is om aan de slag te gaan maar nog 'technische' competenties mist om vlot het beroep uit te oefenen van zijn of haar voorkeur? Een lange voorafgaande opleiding is niet nodig aangezien de werkzoekende al een stevige basis heeft. In dat geval is IBO de perfecte opleidingsmaatregel. Met een IBO is het voor de werkgever financieel haalbaar om niet alleen de witte raven aan te werven, maar ook personen voor wie hij nog in opleiding moet investeren. De werkzoekende krijgt zo de opportuniteit om de knepen van het vak te leren in een betaalde opleiding op de werkvloer.

IBO is een opleiding op maat van de werkzoekende en de werkgever. Ze is voor beiden financieel aantrekkelijk en heeft een duurzame tewerkstelling voor ogen.

Wilt u meer weten over deze maatregel, dan kunt u terecht op onze website (http://vdab.be/ibo/). Voor specifieke vragen kunt u mailen naar ibo@vdab.be

Knelpuntvacatures overschat?

Meer dan de helft van de werkaanbiedingen die de VDAB ontvangt, gaan over knelpuntberoepen. Zijn deze vacatures altijd zeer moeilijk tot niet invulbaar? In VDAB ontcijfert nr. 27, 'Knelpuntvacatures overschat?' leggen we het verschil uit tussen een knelpuntberoep en een knelpuntvacature en stellen we vast dat de situatie niet altijd zo dramatisch is. 

Gezocht: ingenieur of inGENIEur

Het tekort aan ingenieurs komt regelmatig naar voren in de pers. De invulling van vacatures voor ingenieurs is al jaren een knelpunt op de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs zitten meer vrouwen en die kiezen minder voor ingenieursstudies. Zijn er dan echt geen ingenieurs meer te vinden in de Vlaamse arbeidsreserve? In VDAB ontcijfert nr. 28, 'Gezocht: ingenieur of inGENIEur' zochten wij het voor u uit. 

Sectorrapporten

Als regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt moet de VDAB een goede kijk hebben op wat er beweegt in de verschillende sectoren. De sectorrapporten zijn hiertoe een eerste aanzet.

23 gedetailleerde sectorrapporten geven een beeld van de werkgelegenheid, de evolutie in het aantal jobs, de bedrijfsgrootte, de door de VDAB ontvangen vacatures, de knelpuntproblematiek en de remediëring door IBO. 

De sectorindeling is gebaseerd op de NACE-classificatie van 2008. Die deelt ondernemingen in volgens economische activiteit. 

In het rapport "Sectoren in Vlaanderen" worden de sectoren volgens dezelfde invalshoeken met elkaar vergeleken. 

Wist-je-dat: