U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - juni 2013

VDAB en partners

Dag van de Schoonmaak

20 juni was de ‘Dag van de Schoonmaak’. Die dag trokken instructeurs van de VDAB erop uit met hun cursisten om ‘poetsproblemen op te lossen . Poetsen is namelijk een vak apart. En dat willen we laten zien. Via de VDAB-website kon u een poetsvraag stellen. Een vlek op de blauwe steen? Een tapijt met een grauwe kleur? Alle vragen werden door onze deskundige lesgevers beantwoord. Want we willen mensen uit de nood helpen met onze professionele expertise. Uit de ingezonden vragen, kozen we ook een aantal plaatsen uit waar we zelf langs zijn gegaan. De cursisten losten samen met hun deskundige lesgever het probleem ter plaatse op. Daarmee toonden zij ineens ook dat schoonmaken een echt vak is!
Lees meer

De VDAB vergroent zijn automobielopleidingen

Hybridewagens winnen aan populariteit en komen steeds meer voor in het straatbeeld. Dat betekent ook dat automecaniciens de nieuwe technieken die hiermee gepaard gaan, moeten aanleren. Binnenkort integreert de VDAB deze technieken, met de nodige aandacht voor veilgheid, in zijn opleidingsprogramma’s en –ateliers. Deze opleidingen zijn zowel bedoeld voor de bijscholing van werkzoekenden als voor werknemers. Op het Car Technic Event van 18 april in het VDAB-opleidingscentrum van Wevelgem werden allerlei vernieuwende, groene technologieën voorgesteld aan bedrijven en onderwijsinstellingen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verzorgde ook een workshop over elektrische veiligheid bij het werken aan hybridewagens.
Lees meer

Sectorale werking van de VDAB

De dualiteit op de arbeidsmarkt of de hoge werkloosheid enerzijds en de hardnekkige knelpuntberoepen anderzijds, dwingt de VDAB ertoe om meer aandacht te schenken aan de vraagzijde. Gezien er meer gespecialiseerde kennis vereist is over knelpuntberoepsprofielen, werkgeversbehoeften en werkzoekendenmogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt, moet de VDAB meer regionale en sectorale kennis verwerven die de werkzoekenden- en werkgeverswerking overkoepelt. De maximale aansluiting met de regionale arbeidsmarkt brengt met zich dat de gedeeltelijke en/of tijdelijke sectorale organisatie van de dienstverlening gebaseerd is op de plaatselijke noden van die arbeidsmarkt.
Lees meer

Waarom samen inzetten op werkplekleren?

Het is in allerhande studies, maar ook in de praktijk al meermaals aangetoond: werkplekleren verhoogt de kansen voor werkzoekenden op duurzame tewerkstelling en maakt het voor werkgevers mogelijk om kandidaten op maat te vormen.
Via werkplekleren kunnen werkzoekenden werkervaring opdoen en arbeidsmarktgerelateerde competenties ontwikkelen op de werkvloer, in een reële arbeidssituatie. Ze krijgen de kans de werkgever te overtuigen van hun meerwaarde voor het bedrijf. Werkgevers krijgen de kans om met ondersteuning van de VDAB, een kandidaat zelf op maat op te leiden, volledig afgestemd op de specifieke noden van het bedrijf en de job.
Meer informatie over de verschillende vormen van werkplekleren en hoe die als partner in te zetten bij bemiddelingsacties vindt u op www.vdab.be/hraanbod/leren.shtml

Too low and too slow – mei 2013

De EU kampt met een aanslepende laagconjunctuur. Toch hield de Belgische arbeidsmarkt goed stand tot midden 2012. Pas in de tweede helft begon de werkgelegenheid te dalen. Net zoals tijdens vorige crisissen zijn de jongeren de grootste slachtoffers. Jongeren die werkloos werden in 2012, hebben de laagste uitstroomkansen sinds 2007. De jeugdwerkloosheid in het Vlaamse Gewest ligt voorlopig lager dan tijdens de vorige crisissen. Namelijk: 12,8% ten opzichte van 19,6% (in België) en 23,6% (in de EU).
Lees meer

De knelpuntberoepenlijst van 2013

Door de huidige economische crisis daalt het aantal knelpuntberoepen. Beroepen zoals magazijnier en stellingbouwer zijn uit de lijst verdwenen. Toch verandert er weinig aan de hardnekkige knelpunten.
Lees meer

Schoolverlatersrapport 2011-2012

Is studeren nog zinvol en vinden studenten nog wel een job eens ze afgestudeerd zijn? Ja, zo blijkt uit de 26ste editie van het de studie schoolverlaters. Ondanks de crisis zijn er mooie kansen weggelegd voor wie zijn opleiding afmaakt. Doemdenken is dus nergens voor nodig maar een diploma halen is wel een must.
Lees meer

Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt – april 2013

Deze editie focust zich op de arbeidsmarktsituatie van laaggeschoolden. De huidige maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de beroepsbevolking. Een kwalitatieve vorming en opleiding zijn vandaag bijzonder belangrijk op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hierdoor hebben laaggeschoolden het steeds moeilijker om een job te vinden of te behouden.
Lees meer