U bent hier

Sectorale werking van de VDAB

De dualiteit op de arbeidsmarkt of de hoge werkloosheid enerzijds en de hardnekkige knelpuntberoepen anderzijds, dwingt de VDAB ertoe om meer aandacht te schenken aan de vraagzijde. Gezien er meer gespecialiseerde kennis vereist is over knelpuntberoepsprofielen, werkgeversbehoeften en werkzoekendenmogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt, moet de VDAB meer regionale en sectorale kennis verwerven die de werkzoekenden- en werkgeverswerking overkoepelt. De maximale aansluiting met de regionale arbeidsmarkt brengt met zich dat de gedeeltelijke en/of tijdelijke sectorale organisatie van de dienstverlening gebaseerd is op de plaatselijke noden van die arbeidsmarkt.

De werkwinkels zetten ten volle in op de sectorale werking via bemiddeling.

Screeningsacties: zoals het volledige dossier in orde brengen (screenen) van de werkzoekenden. We checken onder andere de beroepsaspiraties zodat we de juiste vacatures kunnen aanbieden. Na de screening kunnen we werkzoekenden doorverwijzen naar een opleiding om zich bij te scholen. Een dossier in orde brengen gebeurt individueel, maar begint vaak vanuit een collectieve informatievergadering, meestal over een bepaalde sector. We organiseren deze acties  omdat er ofwel moeilijk in te vullen vacatures in de regio zijn, ofwel omdat voor bepaalde beroepen de arbeidsreserve (aantal werkzoekenden) veel te groot is in vergelijking met de vraag. In dat laatste geval willen we proactief, vanuit een langetermijnvisie, deze werkzoekenden toeleiden of omscholen naar meer arbeidsmarktgerichte beroepen.

Servicepunten, talentenhuizen (gespecialiseerde sectorale units). Die fungeren als loopbaancentra waar werkzoekenden, werknemers en werkgevers terecht kunnen voor:

  • sectorale arbeidsmarktinfo
  • informatie over het opleidingsaanbod/ doorverwijzingen/inschrijving voor opleiding
  • loopbaandienstverlening
  • bemiddeling: verspreiding van vacatures en matching op vacatures.

Een servicepunt bevindt zich meestal in een werkwinkel. We organiseren de specifieke dienstverlening binnen een sector (voor zowel werkzoekenden als werkgevers) van daaruit voor het werkingsgebied van die werkwinkel of voor een grotere regio.

In Antwerpen hebben we gekozen voor sectorale talentenhuizen, die niet fysiek gebonden zijn aan een werkwinkel. Het zijn locaties waarin we de dienstverlening binnen één sector, zowel naar de werkgever als de werkzoekende verzekeren, in een samenwerkingverband tussen verschillende organisaties.