U bent hier

VDAB-opleiding domotica in Brugge en Vilvoorde KNX+ gecertificeerd

Als gevolg van de technologische evolutie en de wetgeving over energiezuinig bouwen is er in de woningbouw ook steeds meer vraag naar domotica.

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen, zoals verwarmen, ventileren en verlichten, en diensten uit de woon- en/of zorgomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, enz.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.

Door dit stijgende gebruik is er ook nood aan standaardisering.

KNX is een wereldwijde officiële standaard voor de manier waarop de componenten van  domotica of gebouwautomatisering met elkaar communiceren. Deze kunnen zo zonder omwegen informatie naar elkaar doorsturen. EIB (Europese Installatie Bus), Batibus en EHS (European Home System) zijn de 3 voorgangers van KNX.

Het KNX-communicatieprotocol beschrijft de volgende toepassingsgebieden:

  • Verlichting
  • Zonwering
  • Ruimtetemperatuurregeling
  • Beveiliging
  • Audio/Video
  • Ketelaansturing
  • Weergave/rapportage van sensor- en actuatorinformatie

De KNX Association certificeert  producten volgens een norm zodat producten van verschillende fabrikanten samen in één systeem gebruikt kunnen worden.  Ze groepeert de bedrijven en stelt de normen op waaraan een KNX-opleiding moet voldoen.

Onze opleidingcentra domotica in Vilvoorde en Brugge waren reeds gecertificeerd om de cursus  KNX Basic te geven.

Vanaf nu zijn ze ook  KNX+ gecertificeerd door de KNX Association en mogen ze officieel KNX Advanced cursussen organiseren. Naast de Thomas Moore hogeschool is VDAB de enige in België die cursussen op het niveau Advanced mag organiseren.

Hierdoor kunnen zowel werkzoekenden alswerknemers volgende certificaten behalen:

  • KNX Basic Certificate
  • KNX Advanced Certificate