U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - maart 2013

partnernieuwbrief

Werken met competenties

De VDAB kiest vol overtuiging voor een competentiegerichte aanpak. Werken met competenties leidt tot een kwaliteitsvollere matching en tot gerichter bemiddelen. Het is een middel dat de VDAB inzet om werkzoekenden en werkgevers nog beter van dienst te zijn. We leren onze klanten ook beter kennen en krijgen meer inzicht in wat ze nodig hebben. Zo kunnen consulenten bij werkzoekenden ontbrekende competenties detecteren en op basis hiervan een opleiding voorstellen. Werkgevers worden geholpen om goede vacatures te schrijven en preciezere selecties te maken.

Hoe werken met competenties? Werkzoekenden kunnen hun profiel in Mijn loopbaan aanvullen met de competenties die zij bezitten. Werkgevers op hun beurt kunnen in Mijn VDAB aanvinken over welke competenties kandidaten moeten beschikken. Competenties zijn bijkomende criteria voor de matching. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd.

De instapstages voor jongeren

Vanaf 1 februari krijgen jongeren zonder diploma secundair onderwijs extra kansen voor een opleiding of een werkervaring: de instapstage.

Deze nieuwe stagevorm is een relancemaatregel van de federale regering die de Vlaamse regering concreet invult. Ongekwalificeerde Vlaamse schoolverlaters (-25-jarigen) kunnen tijdens de laatste maanden van hun beroepsinschakelingstijd een instapstage volgen in een bedrijf, een vzw of een overheidsdienst. De jongere versterkt zijn arbeidsmarktcompetenties gedurende 3 maanden en doet werkervaring op, onder begeleiding van de werkgever.

Lees meer.

De VDAB en social media

Facebook, Twitter of LinkedIN. Social media spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Ook op de arbeidsmarkt worden deze snelle en directe communicatiekanalen steeds meer gebruikt om te solliciteren of snel informatie te verkrijgen. De VDAB is al een tijdje actief op diverse socialmediaplatformen maar integreert ze nu echt in de dienstverlening. Wilt u een vraag stellen, informatie vinden of uw bevindingen over onze dienstverlening delen, dan kunt altijd terecht op één van de onderstaande profielen. “like”, “follow” en “share” er dus maar op los!

Lees meer.

Tewerkstellingspremie 50-plus in ’t nieuw

Om Vlaamse werkgevers aan te moedigen 50+’ers aan te nemen, voerde de Vlaamse regering in 2006 de tewerkstellingspremie 50-plus in. De regeling geeft de werkgever gedurende opeenvolgende kwartalen recht op een premie. Tot eind 2012 werd die premie bepaald op basis van plafonds waartussen het brutoloon zich bevond. Sinds 1 januari 2013 wordt de premie berekend als een percentage van een referentieloon dat zich tussen de € 1000 en de € 9010,92 per kwartaal bevindt.

Lees Meer

“EU unemployment and pessimism increasing” - november 2012

De ‘Arbeidsmarktbalans’ van het najaar 2012 oogt niet zo mooi. Door de ‘nulgroei’ daalt het aantal vacatures en stijgt de werkloosheid. In de herfst is een nieuwe herstructureringsgolf op gang gekomen. In de Europese Unie verslechtert de sociale situatie maand na maand, niet enkel op het vlak van de werkloosheid, maar ook op vlak van (dalend) gezinsinkomen en (toenemende) kinderarmoede.

Toch kan België vrij goede arbeidsmarktcijfers voorleggen tot midden 2012. In Vlaanderen is het aantal werkenden sinds 2008 bijna onafgebroken groter dan 2,7 miljoen, een recordniveau. De Vlaamse werkzaamheidsgraad ligt in 2011 met bijna 72% (20-64 jaar) vrij hoog, hoger dan het EU-gemiddelde (69%). Dé achillespees blijft de sterke (en nog toenemende) polarisatie tussen de hoog- en laaggeschoolden.

Studie knelpuntberoepen 2011

De structurele knelpuntberoepen zijn in 2011 niet sterk gewijzigd ten opzichte van 2010. Eén van de belangrijkste oorzaken in de knelpuntproblematiek blijft het tekort aan technisch geschoolden, zowel uit het secundair (technici) als uit het hoger onderwijs (ingenieurs). Ook voor verschillende gespecialiseerde bouwberoepen (metsers, schrijnwerkers, loodgieters, dakdekkers) blijft het moeilijk om goede kandidaten te vinden. Andere structurele knelpuntberoepen blijven op de knelpuntenlijst: verpleegkundigen, informatici, gespecialiseerde bedienden, particuliere schoonmakers, chauffeurs en horecapersoneel.

Download:

Nieuwigheden: tweedelijnsbegeleiding en wijzigingen in de opleidingenmanager

Tweedelijnsbegeleiding
Acties gericht op de ontwikkeling van de algemene arbeidsmarktcompetenties en de (her)oriëntering van de werkzoekende werden in het verleden beschouwd als opleiding en als dusdanig geregistreerd in MLP. Door de administratieve vereenvoudiging registreren we vanaf 01/02/2013 korte, niet-beroepsspecifieke acties zoals attitude- en sollicitatiemodules, niet langer als opleiding, maar als begeleidingsacties.

Wijzigingen in de opleidingenmanager
Sinds januari 2013 hebben we het beheer van de opleidingen gewijzigd en de wijze waarop we ze indelen in de opleidingenmanager. De gehanteerde indeling was toe aan actualisering en afstemming op de huidige, sectorale werking. Bovendien was er tot nu geen overkoepelend beheer van de verschillende opleidingen. Dat gaf problemen bij de monitoring van en de rapportering over de activiteiten en resultaten van de VDAB en zijn partners.
Lees meer op http://partners.vdab.be/cvs/ (Samenvatting belangrijke wijzigingen vanaf januari 2013)

C-IBO voor partners

Voor de individuele beroepsopleidingen kan de VDAB vaak een beroep doen op de medewerking van partners om kandidaten aan te brengen, vacatures en begeleiding. Voor specifieke groepen van langdurig werkzoekenden wil de VDAB deze samenwerking versterken en ondersteunen.

We zullen de partners via diverse kanalen inlichten over de mogelijkheden van de zogenaamde Curatieve-IBO (C-IBO). Daarnaast wil de VDAB ook een beroep doen op gespecialiseerde partners om C-IBO- overeenkomsten te realiseren. En om de specifieke begeleiding ervan te verzorgen.

Meer informatie op http://partners.vdab.be/cibo/

Wist je dat:

Sinds 1 juli 2012 er een wettelijke aanwervingsverplichting geldt voor dienstenchequebedrijven, waarbij 60% van de nieuwe aanwervingen per kwartaal moeten bestaan uit uitkeringsgerechtigde of leefloongerechtigde werkzoekenden? Raadpleeg voor meer informatie de website van de RVA: http://www.rva.be/...Path=D_opdracht_cheque