U bent hier

Tewerkstellingspremie 50-plus in 't nieuw

Om Vlaamse werkgevers aan te moedigen 50+’ers aan te nemen, voerde de Vlaamse regering in 2006 de tewerkstellingspremie 50-plus in. De regeling geeft de werkgever gedurende opeenvolgende kwartalen recht op een premie. Tot eind 2012 werd die premie bepaald op basis van plafonds waartussen het brutoloon zich bevond. Sinds 1 januari 2013 wordt de premie berekend als een percentage van een referentieloon dat zich tussen de € 1000 en de € 9010,92 per kwartaal bevindt.

Via de VDAB kunnen werkgevers een loonpremie ontvangen wanneer ze een niet-werkende werkzoekende 50-plusser een contract van onbepaalde duur aanbieden. De vijftiger moet minstens 1 dag voor de indiensttreding bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven en vier of acht kwartalen ononderbroken in dienst blijven. Hij of zij mag in de zes maanden voor de aanwerving beperkt in het bedrijf tewerkgesteld zijn. Voorwaarde is dat de loonkost tijdens deze tewerkstelling kleiner was dan 1000 euro.

De VDAB betaalt enkel premies voor periodes waarin werkgevers effectief loon uitkeren aan de 50-plusser. Zo komen onder meer periodes van langdurige ziekte, loopbaanonderbreking of technische werkloosheid niet in aanmerking.

Vanaf de indiensttreding betaalt de VDAB volgende premies uit.

Leeftijd > 50 en < 55 > 50 en < 55 55 + 50 +
werkloos < 1jaar > 1 en < 2 jaar < 2 jaar > 2 jaar
hoogte premie 30 %van referteloon** 50 % van referteloon 50 %van referteloon 50 %van referteloon
maximum
premie
€ 2.703,28 € 4.505,46 € 4.505,46 € 4.505,46
duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen

**referteloon =  het brutoloon waarop de RSZ berekend wordt + gewone werkgeversbijdragen RSZ - verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is per kwartaal begrensd tot zes keer het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi).

Via de VDAB-website kunnen werkgevers hun aanvraag indienen. Eenvoudiger kan het niet: ze registreren zichzelf op www.vdab.be (rubriek ‘Mijn VDAB’) en binnen de drie maanden na aanwerving vullen ze het aanvraagformulier in.

Alle bedrijven uit de privé-sector met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking voor de premie, uitgezonderd openbare instellingen en bedrijven waarvan de loonkosten voor meer dan de helft gefinancierd zijn vanuit de overheid, de steenkoolsector en de scheepsbouw.

Informatie

Meer informatie over de nieuwe tewerkstellingspremie 50-plus vindt u op werkgevers.vdab.be/premie50plus.