U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - Maart 2014

Ik wil… iets anders

Je merkte het al. Onze nieuwsbrief zit in een nieuw jasje. Qua grafische vormgeving dan toch. Daarmee laten we de communicatie naar onze partners aansluiten bij de nieuwe "Ik wil…"-campagne en vormgeving die VDAB van nu af aan voert. Met de campagne laten we de werkzoekende, werkgever en werknemer aangeven wat hij of zij wil. Daarmee maken wij duidelijk dat we er zijn voor onze klanten en een gepast antwoord willen bieden op hun vragen en noden. Een situatie die jullie, als partners van VDAB, ongetwijfeld herkennen en ondersteunen.

We maakten van de gelegenheid gebruik om ook de vernieuwde Vlaamse huisstijl in onze campagne te integreren. Dat merk je dan aan de frisse kleurencombinaties en het vernieuwde logo van de Vlaamse leeuw. We wensen jullie veel leesgenot in deze vernieuwde nieuwsbrief.

Iedereen aan boord houden

Langer werken en de inschakeling van oudere werknemers blijft een hot issue. Vanaf 1 april streeft VDAB ernaar om ook 58- en 59-jarigen te begeleiden. Daarmee breiden we nogmaals de begeleidingsprincipes voor 50-plussers uit. VDAB kan de 50- tot 55-jarigen doorverwijzen naar zijn tenderpartners. Wie ouder is dan 56 vindt onderdak in de specifieke 50+ werking van VDAB

Alle info over 50+ werking 
 

VDAB krijgt Oscar voor milieu

VDAB voert duurzaam ondernemen al jaren hoog in het vaandel. Dat bewustzijn zorgde voor een ISO14001-certificaat voor alle VDAB vestigingen. Maar de dienst legde de lat nog hoger door een langetermijnstrategie voor duurzame opleidingen uit te bouwen. VDAB kreeg voor die inspanningen de 'Lean and Green Award' van het Vlaams Instituut voor de Logistiek. De award is een erkenning voor bedrijven die zich engageren om binnen de 5 jaar 20% minder CO2 uit te stoten. "We zijn fier dat we deze award behaald hebben", reageerde gedelegeerd bestuurder Fons Leroy uiterst tevreden.

Lees hier meer... 
 

Productielab: chemie in de competenties

VDAB trekt de kaart van de competenties. Zeker in een opleiding krijgt de ontwikkeling van allerhande vaardigheden bijzondere aandacht. Recent ontwikkelde VDAB een nieuw concept met de focus op competenties die in verschillende sectoren toepasbaar zijn: het productielab. In deze vernieuwde opleidingsinfrastructuur leren cursisten een productieproces analyseren, fouten oplossen en verbetervoorstellen formuleren. Dat soort uitdagingen biedt onze cursisten de ruimte om al hun competenties te laten opborrelen.

Maak hier kennis met het productielab. 
 

Samenwerking in blauw

VDAB en de federale politie sloten een samenwerkingsakkoord af waardoor buiten dienst gestelde voertuigen van de politie, gratis beschikbaar gesteld worden van de opleidingscentra autotechniek van VDAB. In ruil onderhoudt de VDAB de actieve voertuigen van de politie in dezelfde opleidingscentra.

Lees hier meer over dit mooie voorbeeld van een win-win samenwerking. 
 

Alle meisjes aan de macht

Begin deze eeuw bedroeg de kans voor vrouwen om werkzoekend te zijn het dubbele van deze bij de mannen. De afgelopen jaren gebeurde er heel wat. Vrouwen verlieten de school steeds meer met een diploma hoger onderwijs en maakten aanspraak op meer en betere jobs. De economische crisis trof de mannen harder. Die zijn meer laaggeschoold en daardoor kwetsbaarder. Einde november 2013 was er van een genderkloof helemaal geen sprake meer.

In Ontcijfert 34 verduidelijkt VDAB hoe dit allemaal kon gebeuren en hoe de verhouding tussen mannen en vrouwen op vlak van scholing evolueert.

Download VDAB Ontcijfert 34: Girlpower op de arbeidsmarkt
 

VDAB zet 5000 mensen op straat

Op 30 januari trokken de medewerkers van VDAB massaal de straat op om hun dienstverlening voor te stellen aan KMO's en zelfstandigen. De klemtoon lag op de individuele beroepsopleiding (IBO). Met bedrijfsbezoeken en belacties bereikte VDAB op één dag 24 069 kleine ondernemingen rechtstreeks. Ook Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, was enthousiast over de actie: "Een IBO is voor een ondernemer een uitgelezen manier om een nieuwe medewerker in het bedrijf zelf op te leiden en een duurzame relatie uit te bouwen."

Lees hier meer reacties. 
 

Het Grootste Arbeidsbureau

Van 17 tot 28 februari werkten VDAB en MNM samen aan het project 'Het Grootste Arbeidsbureau van de Wereld. De Brusselse werkplek van de servicelijn werd elke middag, tussen 12 en 13 uur, omgetoverd in een heuse radiostudio. In 3 programma's zetten de presentatoren van MNM, verschillende aspecten van de arbeidsmarkt in de kijker. VDAB-collega's leverden hun expertise bij de verschillende onderwerpen. Uit de vele vragen en reacties van luisteraars, besloten de beide partners dat de actie geslaagd mag genoemd worden.

Lees hier hoe het Grootste Arbeidsbureau er uitzag.
 

Wist je dat…

… werknemers die loopbaanadvies willen, 's avonds terecht kunnen in de werkwinkels, die daarvoor speciaal langer open blijven? Ze kunnen eenvoudig een avondafspraak online boeken via vdab.be/loopbaaninformatie en daar klikken op de werkwinkel van hun keuze.

… consulenten geen informatie over werkzoekenden bezorgen aan derden? De privacywetgeving verbiedt hen dat. Zelfs als het om familieleden gaat. Enkel met een machtiging kan de werkzoekende toestaan dat onze consulenten informatie aan derden bezorgen.

… een nieuwe webcursus "Veiligheid op de werkvloer" gratis beschikbaar is voor werkzoekenden? Wie de cursus wil volgen moet zich registreren. Dat kan eenvoudig op de website van VDAB

… er een nieuwe brochure over onderwijskwalificerende trajecten met een VDAB-opleidingscontract (OKOT-VDAB) beschikbaar is op partners.vdab.be/onderwijs. Kijk onderaan de webpagina voor de brochure.