U bent hier

VDAB krijgt Oscar voor milieu

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) beloont de VDAB met de ‘Lean and Green’ award. De award is een erkenning voor bedrijven die zich engageren om binnen de vijf jaar hun CO²-uitstoot met minstens 20% te reduceren. VDAB is - in tegenstelling tot de meeste andere winnaars - geen transportbedrijf. Toch wilden ze absoluut deze award behalen.

Mag het wat meer zijn?

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Ze gaat al jaren bewust om met energie, water, grondstoffen, mobiliteit… Dat bewustzijn resulteerde onder meer in de ISO14001-certificering voor alle VDAB vestigingen, maar de lat mag nog hoger! Momenteel bouwt de organisatie een langetermijnstrategie uit om de opleidingen zelf nog duurzamer te maken. Concreet betekent dit dat de VDAB een voortrekker en voorbeeld wil zijn door haar opleidingsinhouden, -methodieken en uitrusting af te stemmen op de verduurzaming van de arbeidsmarkt. De VDAB bereidt cursisten immers voor op de arbeidsmarkt van morgen met nieuwe regelgeving, producten, diensten en methodes.

Waarom meedoen aan Lean and Green?

In lijn met haar duurzaamheidsvisie wil de VDAB zich dan ook graag inzetten om de doelstellingen van de Lean and Green award te halen. “De uitdaging om binnen de 5 jaar de CO²-uitstoot met minstens 20% te verminderen betekent een serieus engagement en een zeer degelijk dossier dat streng beoordeeld wordt.”, aldus gedelegeerd bestuurder van VDAB, Fons Leroy. “We zijn dan ook zeer fier dat we deze award behaald hebben.” VDAB zal er enerzijds voor zorgen dat haar transport- en logistieke activiteiten op een nog meer duurzame manier gebeuren. Anderzijds wil ze haar maatschappelijke voorbeeldrol benadrukken. Door haar activiteit als opleider kan er immers ook genoten worden van schaalvergroting van de maatregelen omdat de cursist het geleerde later in het beroepsleven zal toepassen. Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL), waar de VDAB nauw mee samenwerkt voor de opleidingen, steunt de deelname van de VDAB aan de Lean and Green award dan ook van harte.

Transport en logistiek bij VDAB

Zowel de opleidingen transport en logistiek, als de bedrijfsinterne logistiek zijn meegenomen in het Lean en Green-project. De VDAB beschikt voor haar transportopleidingen over een 45-tal vrachtwagens en een tiental oefenterreinen verdeeld over de verschillende provincies. Voor de logistieke opleidingen (goederenbehandelaar, bestuurder interne transportmiddelen en logistiek bediende) zijn er ook verschillende magazijnen en opleidingslokalen. Deze bieden naast verschillende soorten stellingen en IT-voorzieningen, ook diverse interne transportmiddelen voor logistieke toepassingen. Bedrijfsintern beschikt de organisatie over een 50-tal bestelwagens, zowel kleine als grotere types, om de logistieke activiteiten te kunnen uitvoeren.

Kleine inspanningen, indrukwekkend resultaat

“Prachtig hoe kleine inspanningen, zo’n indrukwekkend resultaat hebben!”, getuigt Nico Van Damme, coördinator Duurzaam Ondernemen VDAB. “Neem bijvoorbeeld bandenspanning: een 0,5 bar te lage bandenspanning leidt al snel tot 2 à 3% meer brandstofverbruik! We houden de bandenspanning van onze voertuigen nu veel beter in de gaten.” Daarnaast ligt de focus op Eco-driving. Dat bespaart brandstof (8 tot 12%) en is ook veiliger: een win-win. De opleidingen gebeuren ook veel meer op simulatoren, zeker voor beginnende cursisten. Dat heeft voordelen qua ecologie en veiligheid, en de cursisten kunnen ook veel meer verschillende weg- en laadomstandigheden oefenen. Andere inspanningen zijn bijvoorbeeld de optimalisatie van het printerpark (van 3117 tot 1449 printers) en de 2794 zonnepanelen op de daken van enkele VDAB-magazijnen. Dit laatste betekent een energiebesparing van maar liefst 40% of 44227,66kg CO². De VDAB engageert zich om onder meer met deze maatregelen de CO²-uitstoot voor haar transport- en logistieke activiteiten tegen 2016 (t.o.v. 2011) met 23,21% te reduceren.