U bent hier

Leren werkt

Wat is Leren Werkt?

Leren werkt logoVia Leren Werkt! kunnen laaggeschoolde werkzoekenden hun diploma secundair onderwijs behalen terwijl ze een VDAB-beroepsopleiding volgen. Om dit mogelijk te maken, werden een aantal leertrajecten ontwikkeld waarbij een VDAB-beroepsopleiding gecombineerd wordt met algemene vorming uit het volwassenenonderwijs. Het gaat om leertrajecten van één jaar. De opleidingen worden geïntegreerd aangeboden op één locatie, het VDAB-competententiecentrum van Heverlee. Om dit mogelijk te maken, werken drie centra voor volwassenenonderwijs (1), het centrum voor basiseducatie Open School en de VDAB samen, onder de coördinatie van L4-Volwassenenonderwijs (2).

In het schooljaar 2011-2012 werd hierrond een pilootproject opgezet in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Dit op initiatief van het VDAB-competentiecentrum Heverlee en L4-Volwassenenonderwijs vzw. In 2012-2013 wordt dit traject verder uitgebreid naar andere regio’s.

Waarom Leren Werkt?

Ruim 43% van de werkzoekenden uit de regio Leuven beschikt niet over een secundair diploma. Vooral ongekwalificeerde jongeren lopen een sterk verhoogd risico op werkloosheid. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een verband bestaat tussen iemands opleiding en zijn positie op de arbeidsmarkt. Dat geldt in het bijzonder voor een diploma secundair onderwijs. Zonder dat diploma zijn iemands kansen op de arbeidsmarkt drastisch beperkt.

Leren Werkt! biedt deze doelgroep een unieke kans om zijn secundair diploma alsnog te halen en dat te combineren met een praktijkgerichte beroepsopleiding, die kansen op werk vinden sterk vergroten.

Voor wie is Leren Werkt?

Leren Werkt richt zich op laaggeschoolde werkzoekenden. De VDAB bepaalt wie aan de opleiding kan deelnemen (3). De instapvoorwaarden zijn:

  • ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende, niet leerplichtig en op beroepsactieve leeftijd zijn. De kandidaat moet minimum twee jaar gestopt zijn met voltijds onderwijs of minstens 22 jaar zijn.
  • een intensief traject van 1 jaar kunnen en willen volgen.
  • de eerste graad secundair onderwijs succesvol afgerond hebben. Hier waren de selectievoorwaarden tijdens het schooljaar 2011-2012 strenger, namelijk de tweede graad secundair onderwijs met succes afgerond hebben.
  • voldoende kennis van het Nederlands hebben (niveau 2.3). De inschatting is dat het traject zoals het nu wordt aangeboden te zwaar is voor cursisten met een taalachterstand.
  • een klantenconsulent en een consulent gespecialiseerde screening van de VDAB moeten het leervermogen positief beoordelen of positief onder voorbehoud.

Voor de cursisten is het traject gratis omdat het inschrijvingsgeld en de andere kosten verbonden aan de opleiding, voor rekening van de VDAB zijn. Bovendien behoudt de werkzoekende zijn statuut en rechten in dit traject.

Welke opleidingen in Leren Werkt?

De aangeboden beroepsopleidingen werden geselecteerd op basis van meerdere criteria. De twee belangrijkste criteria zijn (1) het belang van een diploma secundair onderwijs voor bepaalde beroepsgroepen en (2) de lijst van knelpuntberoepen. Bijkomend speelde ook de inhoudelijke overeenstemming een belangrijke rol tussen de diplomeerbare opleiding uit het volwassenenonderwijs en de VDAB-beroepsopleiding.

De resultaten van het pilootproject in 2011-2012

Op 9 september 2011 zijn 27 laaggeschoolde werkzoekenden gestart met dit traject in de opleidingen onderhoudsmecanicien, computeroperator, secretariaatsmedewerker en boekhoudkundig bediende.
3 cursisten zijn in de loop van de opleiding gestopt om persoonlijke redenen. Zij werden geheroriënteerd naar een reguliere VDAB-beroepsopleiding.

Op 4 september 2012 ontvingen 22 cursisten een diploma secundair onderwijs voor de hierboven vermelde opleidingen.

Op dit ogenblik is het nog te vroeg om het effect te meten op de arbeidsmarkt. Over zes maanden plannen we een bevraging, waarbij we niet alleen willen weten of ze werken, maar of ze ook in werken in de job waarvoor ze opgeleid zijn.

Wat brengt de toekomst?

In 2012-2013 wordt het aanbod verder uitgebreid. Volgende VDAB-beroepsopleidingen kunnen gecombineerd worden met algemene vorming uit het volwassenenonderwijs in de competentiecentra van Heverlee en Diest: productieoperator verspaning (CNC), onderhoudsmecanicien, technicus aandrijfsystemen, lasser, industrieel elektrotechnisch installateur, computeroperator, secretariaatsmedewerker, hulpkok.

Daarbij worden twee startmomenten voorzien, namelijk begin september en begin februari.
Ook in andere regio’s onderzoeken we de mogelijkheid om deze initiatieven te nemen. De ervaring uit het pilootproject kan daarbij inspirerend werken. Op de website www.lerenwerkt.org vindt u een tussentijds rapport en bijbehorend forum voor ervaringsuitwisseling.

(1) CVO Leuven-Landen, CVO De Oranjerie en CVO VTI-Leuven
(2) L4-Volwassenenonderwijs is het regionaal samenwerkingsverband van de twaalf centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie uit de regio Leuven.
(3) Het volwassenenonderwijs kan geen instapvoorwaarden bepalen.