U bent hier

Onderwijstalent

websiteOnderwijstalent is nodig in Antwerpen om te anticiperen op de groeiende vraag naar leerkrachten voor het basisonderwijs door de demografische evolutie en de aankomende pensioneringsgolf van leerkrachten.

Als we deze nood vergelijken met het aantal studenten dat het diploma zal behalen in de komende jaren, blijkt dat we een structurele krapte hebben op de arbeidsmarkt.
Naast deze structurele krapte kent Antwerpen ook een grote uitstroom van jonge leerkrachten. Een jaar na afstuderen stroomt meer dan 30% van de leerkrachten weg uit het Antwerpse onderwijs. Deze uitstroom gaat naar de regio rond de stad Antwerpen of volledig uit de onderwijssector. De twee hoofdredenen voor deze uitstroom zijn de stedelijke omgeving met de bijhorende uitdagingen en de werkonzekerheid voor jonge leerkrachten die moeten starten met tijdelijke opdrachten.

Onderwijstalent wil de vacatures in zowel het gefinancierde als het gesubsidieerde onderwijs in de Antwerpse regio duurzaam invullen met geschikte leerkrachten. Onderwijstalent wil kandidaat-leerkrachten informeren over werken in het onderwijs en over de studiemogelijkheden om in het onderwijs aan de slag te gaan. Startende en ervaren leerkrachten kunnen instappen in een loopbaantraject bij Onderwijstalent. De medewerkers van Onderwijstalent gaan voor hen op zoek naar een nieuwe opdracht nog voor de lopende vervangingsopdracht afgelopen is. Onderwijstalent heeft meegewerkt aan de toeleiding van de 22 werkzoekenden die in september gestart zijn met een opleidingstraject om een diploma leerkracht basisonderwijs te behalen. Meer informatie vindt u op www.onderwijstalent.be.