U bent hier

Tevredenheidsmeting partners 2012

Eén van de prioriteiten in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VDAB gaat over het uitbreiden en versterken van partnerschappen. Deze doelstelling wordt onder meer opgevolgd door de jaarlijkse organisatie van een tevredenheidsmeting over de samenwerking met de VDAB bij zijn partnerorganisaties. De bevraging liep in mei en juni van 2012.

620 respondenten hebben de onlinebevraging ontvangen. 311 hebben deze volledig ingevuld. Dit levert een responsgraad van 50,2%  op.

De globale tevredenheid bedraagt 74,7% en blijft stabiel ten opzichte van 2011, toen de globale tevredenheid 74,5 % bedroeg.

De komende maanden worden in overleg met de partnerorganisaties acties opgezet die de kwaliteit van de samenwerking nog kunnen verbeteren.

Doelstellingen

De VDAB bezorgt ons tijdig de nodige informatie. Onvoldoende tot goed
De rol van mijn organisatie en de rol van de VDAB in het samenwerkingsverband zijn duidelijk. Goed tot zeer goed
Er is voldoende ruimte voor overleg met de VDAB. Goed tot zeer goed
De administratieve taken in het kader van de samenwerking zijn werkbaar. Onvoldoende tot goed
Wij krijgen een goede service van de VDAB-medewerkers. Goed tot zeer goed
De financiële afhandeling van het samenwerkingsverband verloopt vlot. Goed tot zeer goed
De VDAB stelt zich coachend op bij de samenwerking. Onvoldoende tot goed
De VDAB heeft oog voor de behoeften van mijn organisatie in het samenwerkingsverband. Goed tot zeer goed
Mijn organisatie krijgt regelmatig feedback over de uitvoering van de samenwerking. Onvoldoende tot goed
Het samenwerkingsverband met de VDAB helpt mijn organisatie haar arbeidsmarktgerichte doelstellingen te bereiken. Goed tot zeer goed
We weten wie onze contactpersonen bij de VDAB zijn. Goed tot zeer goed
De VDAB heeft mijn organisatie tijdens de samenwerking respectvol behandeld Goed tot zeer goed

 

Legende:

Goed tot zeer goed = 70% of meer
Onvoldoende tot goed = tussen de 50% en 70%
Er zijn geen scores lager dan 50%