U bent hier

Opleiding, begeleiding en samenwerking met VDAB

We bieden jou als school opleiding aan, begeleiding en verschillende interessante tools. Bovendien kan je een partnership aangaan met VDAB.

Taalcoaching

 • Heb je leerlingen die niet zo taalvaardig zijn, omdat ze anderstalig zijn of weinig schoolse vaardigheden hebben? Kunnen je leerkrachten hulp gebruiken bij het lesgeven aan die doelgroep? Of vinden ze het moeilijk om te werken met een gemengde groep van taalsterke en taalzwakke leerlingen?
 • Schakel dan VDAB in voor taalcoaching. Concreet komt een expert 'Nederlands op de opleidingsvloer' 12 weken langs om een van je medewerkers op te leiden tot taalcoach. Deze taalcoach ondersteunt je leerlingen en lesgevers in het omgaan met taaldrempels.
 • Interesse? Lees meer of mail naar nele.vanmieghem@vdab.be. Vermeld in je mail de contactgegevens van je pedagogische begeleidingsdienst. We stemmen met deze begeleidingsdienst af om te bepalen wanneer we een expert naar jouw school kunnen sturen.

Oefenfirma opstarten 

 • Een oefenfirma is een virtueel bedrijf dat leerlingen toelaat om in en veilige omgeving de praktijk in te oefenen. De leerlingen stellen een ondernemingsplan op en kiezen een product, logo, visie en missie. Daarna drijven ze handel met andere virtuele bedrijven en zoeken ze de juiste leveranciers en klanten.
 • Interesse? Lees meer of mail naar arianna.thire@cofep.be.

Cursusmateriaal gebruiken

Opleidingsinfrastructuur gebruiken

 • We bieden je de kans om maximaal 10 dagen praktijklessen te organiseren in een van onze opleidingscentra. 
 • De belangrijkste spelregels:
  • Je mag gratis onze infrastructuur gebruiken. 
  • De lessen worden door de leerkrachten zelf gegeven.
  • De leerkrachten volgen een gratis wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Ons aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleiding in het opleidingscentrum. Met 'finaliteitsjaar' bedoelen we:
  • het tweede leerjaar van de derde graad BSO/TSO
  • de derde leerjaren van de derde graad BSO
  • de opleidingen Secundair-na-Secundair van het TSO
  • de ABO/integratiefase OV3
  • de vijf leerjaren OV3 van het BSO
  • DBSO en leertijd
 • Geïnteresseerd? Neem contact op met het Regionaal Technologisch Centrum in jouw buurt.

Werkzoekenden opleiden

Je kan een samenwerkingsovereenkomst aangaan met VDAB voor het opleiden van werkzoekenden. In dit geval wordt je opleiding of studie erkend door VDAB. Volgt een uitkeringsgerechtigde werkzoekende deze opleiding of studie, dan komt hij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor financiële voordelen en behoudt hij zijn uitkering.

Je kan twee soorten opleidingen of studies laten erkennen.

Opgelet: meldt een uitkeringsgerechtigde werkzoekende zich bij jou aan om een niet-erkende opleiding of studie te volgen? Dan heeft hij géén recht op financiële voordelen en kan hij enkel zijn uitkering behouden als hij een vrijstelling van beschikbaarheid krijgt van VDAB. Het is erg belangrijk dat je hem hier correct over informeert. Lees hoe je hem correct kan informeren.

Een partnership aangaan met VDAB

Je kan als onderwijspartner (onderwijsinstelling, net, koepel, ...) een partnership aangaan met VDAB. Zo'n samenwerking wordt op maat uitgewerkt en kan zowel op regionaal als op Vlaams niveau plaatsvinden.
 
Op Vlaams niveau werken we samen:

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking of wil je een vrijblijvend gesprek om wat meer informatie in te winnen? Neem contact op met: